Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, juli 13, 2006

Woord 469


luchtje
Ook aan uw huis zit een luchtje

Laat de binnenlucht van uw woning analyseren met een speciale kit.
Meer dan 80% van onze tijd brengen we binnenskamers door, hetzij thuis, hetzij op het werk, hetzij op een plek waar we ons ontspannen. Met de problemen van buitenluchtvervuiling zijn we nu sinds jaren vertrouwd (vervoer, bedrijven, verwarming, etc.). Die pollutie is vaak ook zichtbaar en wordt gemeten. Maar wist u dat de binnenlucht van gebouwen, waar we ons toch meer beschermd voelen tegen pollutie, tot 5 keer méér vervuild kan zijn dan de buitenlucht ? Immers, de binnenlucht is niets anders dan diezelfde vervuilde buitenlucht, waar dan nog eens een hele reeks chemische en organische verontreinigende stoffen aan worden toegevoegd die afkomstig zijn van verscheidene bronnen.

Vindplaats: Binnenluchtvervuiling bij Testaankoop

Powered by Blogger