Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, mei 01, 2006

Woord 421


uiting


Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte Henriette kennis met de internationale gerichtheid van veel Russische revolutionairen die tegengesteld was aan de door haar verafschuwde nationale gerichtheid van de meeste Westerse sociaal-democraten. Groot was haar bewondering voor Leo Trotski, met wie ze in deze periode veel standpunten deelde. Toen in 1917 in Rusland de Februarirevolutie uitbrak, kreeg Henriette ook steeds meer waardering voor de bolsjewiki. Zij waren degenen die naar vrede streefden en steun aan de oorlog weigerden.
In november 1917 brak daadwerkelijk in Rusland de 'proletarische' revolutie uit. Opnieuw werd Henriette bijna manisch. Er gebeurden nu prachtige dingen in (Sovjet)-Rusland: de positie van vrouwen, kinderen en arbeiders verbeterde, aan onderwijs werd veel aandacht besteed en misdadigers werden als gewone mensen gezien die opnieuw een kans dienden te krijgen. Er leken zelfs 'nieuwe mensen' te ontstaan. Zo waren er de 'Soebbotniki', mensen die in hun vrije tijd op zaterdag vrijwillig voor de gemeenschap werkten. Dat alles was een uiting van wat Henriette altijd onder communisme verstaan had: een wereld van liefde, broederschap en eenheid.

Vindplaats: Emma Binnendijk in haar doctoraalscriptie “Tussen droom en werkelijkheid” - Conclusie

Powered by Blogger