Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, april 23, 2006

Woord 413


paradigmawisseling
Er hangt elektriciteit in de lucht. De hypersnelle opkomst van de nieuwe media dwingt de boekensector tot veranderingen en nieuwe denkschema’s, vraagt van de lezer nieuwe
vaardigheden en investeringen, vereist vanuit het beleid een actief meedenken en ontwikkelen. De paradigmawisseling in de boekensector – van “de drager centraal” naar “de inhoud centraal” – is niet alleen een omslag van een reëel medium naar een virtueel medium, maar ook van een gekende realiteit met eigen wetmatigheden en parameters naar een veld dat in permanente beweging is. Zonder uitgekristalliseerde modellen met nieuwe functies en spelers, zonder een voorgeschiedenis om uit te leren.

Vindplaats: DOSSIER Literatuur en digitale media - VFL
Kwartaaltijdschrift | januari-februari-maart 2006

Powered by Blogger