Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, februari 24, 2006

Woord 355


abstract


Niet alle vondsten zijn even humoristisch of vrijblijvend. Feitelijk is het Boek een aaneenschakeling van min of meer diepzinnige oneliners. Neem zijn zelfverklaarde moraal: 'Ik leef langs alles heen - zelfs langs mijn eigen ziel -, hoor nergens bij, verlang nergens naar, ben niets - een abstract middelpunt van onpersoonlijke waarnemingen, een omgevallen spiegel die naar de gevarieerdheid van de wereld is gekeerd. Met dat al weet ik niet of ik gelukkig ben; het interesseert me ook niet.'
Schrijven, dat is wat Pessoa interesseerde. En daarvoor was absolute eenzaamheid vereist: gewild maar opgedrongen, zelfzuchtig en toch verheven. 'Eenzaamheid maakt me wanhopig, gezelschap is een kwelling. De aanwezigheid van een ander - al is het maar één persoon - remt onmiddellijk mijn denken.' Liefde wordt in die context krap bemeten.

Vindplaats: Over ‘Het boek der Rusteloosheid” van Fernando Pessoa – De tijd

Bernardo Soares (Fernando Pessoa) - Boek der rusteloosheid - vertaald door Harrie Lemmens, 2005, Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 649 blz., 31,50 euro, ISBN 90-295-6313-3
Samenstelling: Jef COECK
11:47 - 13/02/2006
Copyright © Tijdnet


Woord 355 – abstract – vr 24/2/2006

Powered by Blogger