Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, november 30, 2005

Woord 269


botsenDe drie basispremissen van de moderne literatuurgeschiedschrijving (de relatie tussen litera-tuur en nationale identiteit, de autonomie van het literaire veld en de voortgangslogica) botsen opzichtig met de literaire praktijk van vandaag. Anders dan we in de literatuurgeschiedenis ge-wend zijn, is het echter niet een zoveelste literaire avant-garde die voor deze botsing verantwoor-delijk is. In dit geval wordt de omslag veroorzaakt door de omstandigheden waaronder schrijvers, dichters, teksten en instituties in de tweede helft van de twintigste- en de eenentwintigste-eeuwse cultuur zijn gaan functioneren.

Vindplaats: What’s new? Hedendaagse literaire cultuur en de literatuurgeschiedenis
Onder de titel ‘Literatuurgeschiedenis’ gepubliceerd in De groene Amsterdammer Literatuur, nr. 1, 2005, p.32-37. Bij Thomas Vaessens.

Woord 269 - botsen - woe 30/11/2005

Powered by Blogger