Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, november 08, 2005

Woord 247


vraten
In:
De naam NoPapers past allereerst het best bij volledig paperless uitgeven.
Het milieu-voordeel daarvan hebben we in 1988 i.s.m. Natuur & Milieu uitgerekend en was zeer evident, nl. ruim 80 %. Uitgangspunt bij de berekening was een papieren tijdschrift waarvoor bomen gekapt en getransporteerd moeten worden naar papierfabriek, transporten naar papiergroothandels enz. enz., tot uiteindelijk het van de drukkerij van het tijdschrift en weer transport bij u in de bus belandt of in de kiosk. Versus een tijdschrift dat volledig digitaal via computers beschikbaar zou zijn. Minimaal 80 % minder milieulast dus in het voordeel van dat laatste!. En dat terwijl de computers toen nog heel wat meer energie vraten en exclusief recyclemogelijkheden van computeronderdelen. Dat er in de praktijk van dat minder papier gebruiken niet zoveel terecht komt, blijft o.i. een overgangssituatie. 'Men' vertrouwt nog niet zo op digitale opslag en schermlezen is iets wat moet wennen. Voor ons is het echter geen reden om het idee van 'duurzame media voor een duurzame ontwikkeling' (de slogan is begin 90-er jaren bedacht door Boyd Noorda, thans o.a. verantwoordelijk voor Socia media en de Aktieagenda) die daarna ook enige tijd bestuurder is geweest van St. NoPapers) los te laten.

Vindplaats: Nopapers, digitale uitgever sinds 1988

Woord 247 - vraten - Di 8/11/2005

Powered by Blogger