Citaat/Citaten         
     
   
     
 

Strik

Je zit zelf in zo'n strik ook, het is een beetje defaitistisch, maar je zit daar door jezelf, ondanks jezelf, met instemming van jezelf in het grote weiland. Alle ruimte om je heen, maar het gekrioel van mensen maakt beweging in de strik... Dat maakt een heleboel duidelijk.
Ik hoop nog eens iets heel moois en begrijpelijks te maken. Dat is misschien mijn romantische verlangen. Misschien, misschien...
Toen ik in de zesde klas van de lagere school zat, vroeg de onderwijzer aan een jongen, een zekere X, het verschil uit te leggen tussen een olifant en een hertachtige. En die jongen sprak toen: ‘Een hertachtige heeft een slurf, en een olifantachtige draagt een gewei.’
Ik weet nog precies het stukje lucht dat ik toen zag, het partje blauwe lucht. Ik kan het niet uitleggen: een partje blauwe lucht. Maar ik dacht: het klopt.


Herman Hendrik Ter Balkt

Vindplaats: Johan Diepstraten en Sjoerd Kuyper in een interview met Herman Hendrik Ter Balkt. Dichters. Interviews bij DBNL

 
     
 

Zingen

Zingen blijkt een huiveringwekkend naakte bezigheid.”

Vindplaats: Operasterren huilen om hun eigen aria's
Zie ook woord 815.

(Vr 21/9/2007)

 
     
  School

“Je moest jezelf wegcijferen om het onderwerp alle ruimte te geven, zelfs als het jezelf betrof. Op geen enkele wijze mocht er een persoonlijk spoor in het beeld achterblijven. Juist in de metamorfose van het persoonlijke naar het onpersoonlijke school de kracht van een beeld. Door jezelf te elimineren kwam je tevoorschijn, verhuld en alleen zichtbaar in de verhoudingen van kleurvlakken van schaduw- en lichtpartijen.”

Vindplaats: Bernlef, Op slot – pag. 90, Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij Bv 2007.

(Do 16/8/2007)
 
     
  O kijk

Gehoord aan de schoolpoort:

"O kijk, die meneer is ook nog mijn papa geweest... En 't was een hele leuke..."

Met dank aan Dirk V.G. voor de mededeling.

(Ma 2/7/2007)

 
     
 

Parijs

“Mijn fantasie is veel groter dan Parijs”

Jos Pierreux

Letters – Magazine van de Standaard Boekhandel 15/6/2007 & De Zomer van het spannende boek

(Vr 29/6/2007)

 
     
 

Voorlopig

“Een gevangene is iemand die voorlopig onvrij is.”

Brugse gevangenisaalmoezenier Chris Saelens neemt na 31 jaar afscheid.

(Do 21/6/2007)

 
     
 

Bosie

Bosie: Ik geef je mijn geweer en jij schiet me neer.
Inman: Ik zal je niet neerschieten, maar evenmin zal ik de heuvel naar beneden lopen om jou in het oog te blijven houden.
Bosie: Dat is wat jij een woordraadsel (“a conundrum”) noemt,hé... Maar zal ik je even zeggen wat er aan mijn kant staat?
Inman: Wie of wat staat er aan jouw kant, Bosie?
Bosie: Het zelfvertrouwen van de jeugd

Vindplaats: dialoog uit Cold Mountain. Film van Anthony Minghella uit 2003.

(En dan komt het schot. The confidence of youth… Wordt hier met zelfvertrouwen niet het woord overmoed bedoeld? In elk geval komt het schot – wat had je dan gedacht - in het verkeerde lichaam terecht.)

Een film als een stripverhaal!

(Vr 19/5/2007) 

 
     
  Bestaan

Misverstand nummer 2 is dat als je iets niet kan bewijzen, het dan niet zou bestaan.

Vindplaats: Geloof versus wetenschap - Jan Hamelink

Eerder ook graag aangewend in "Van de dagen: het woord..." (Woord nr. 737)

(29/04/2007)

 
     
 

Portefeuilleals het snikheet is
ga je van mayonaise dood
dat zei mijn tante

ze zei ook
dat ik nooit de deur uit moest gaan
zonder mijn portefeuille
want als ik verongelukte
moesten ze het lijk kunnen identificeren

26/4/1981
Homestead Valley, Californië

Sam Shepard – Motel Californie, Pagina 65

Motel Californie / Sam Shepard ; [ill.] Johnny Dark ; [vert.] Peter van Oers. - Amsterdam : Bakker, 1986. - 150 p., ill. - ISBN-10 90-351-0370-X
SBA: 701505

 

(Vr 16/2/2007)

 
     
     
 

Walnoten

"Wij houden ons dan maar van lieverlede bij het voorstellen van de werking van de acupunctuur de prenten voor ogen waarop deze banen óp de huid zijn getekend. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dat inprikken iets uithaalt, net zomin als we het logisch vinden dat het eten van walnoten goed is voor de hersenen ómdat ze op hersenen lijken."

Acupunctuur - Mijn Woordenboek (136) bij Pascal Digital (nog steeds niet, geen kat kan er bij, genomineerd voor de Clickx-site van het jaar)


(Vr 17/11/2006)

 
     
     
  Bloedsomloop

”Een man die bij machte was een nieuw woord te creëren en het te laten doordringen in de bloedsomloop van de taal verschilde voor mij maar weinig van de schepper van het licht en de duisternis: als je een boek had geschreven, had je misschien het geluk dat mensen het een tijdje lazen, totdat er nieuwe en betere boeken voor in de plaats kwamen; maar wie een nieuw woord verwekte, die raakte aan de eeuwigheid. Tot op de dag van vandag doe ik soms mijn ogen dicht en zie ik die tengere, breekbare grijze man voorbijsloffen, verstrooid, met zijn witte puntbaardje, met zijn zachte snor, met zijn fijne handen, met zijn Russische bril, met zijn aarzelende porseleinen pasjes, als een piepkleine Gulliver in het land van de reuzen, dat bevolkt is met een gevarieerde menigte van enorme ijsbergen en hoge hijskranen en dikke neushoorns, terwijl alle kranen en neushoorns en ijsbergen een beleefde, dankbare buiging voor hem maken.”

Amos Oz – Een verhaal van liefde en duisternis. De Bezige Bij, Amsterdam, 2005, 647 p., Vertaling Hilde Pach – Citaat op pagina 85, 4° druk.

Extern: De jongen die alles goed maakt in Het Parool.

(Woe 1/11/2006)

 
     
     
  Wakker

“Ik wil de lezer aanzetten tot traag en geduldig lezen. In ruil schenk ik een grote dosis literair genot terug. Overigens raad ik wel af mijn boeken te lezen als je moe bent. Ik schrijf nu eenmaal boeken voor wakkere mensen. Dat speelt een beetje in mijn nadeel. Wakkere mensen lopen helaas niet dik gezaaid. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen bestand is tegen de verbale energie en de stilistische levendigheid van mijn boeken, net zoals oude mensen vaak niet meer tegen de drukte kunnen.”


Yves Petry in de Morgen - Uitgelezen, woe 20 september 2006

Yves Petry zit duidelijk niet verlegen om een handvol grote woorden meer of minder. Misschien moeten we nu eindelijk ook maar ‘ns een boek van hem gaan lezen. 
Op de leeslijst: Yves Petry - De Achterblijver - de Bezige Bij, Amsterdam, 286 p., 18,90 euro

(Di 26/09/2006)
 
     
     
 

Machinerie

Aan een windmeter heb je niets als de wind hem wegwaait. Dijken hebben een bepaalde hoogte. Kinderen kruipen onder de dekens en luisteren huiverend en geborgen naar de gierende wind, het gekraak van takken, het gerammel op het dak en het her en der neerkinkelen van dakpannen op straat. Verwoed rukt de win aan deuren, loeit tussen tochtstrips, laat ramen in hun sponningen trillen. Het huis lijkt er steviger, vastberadener van te worden. Tot het dak er afvliegt en het kind de witte volle maan recht boven zich in de zwarte nachthemel ziet staan, als het oog van een cycloop. Plotseling is alle bescherming verdwenen. Het begint om zijn ouders te roepen, die misschien al verdwenen zijn, meegesleurd door de opstekende storm, het duistere water in. Een roze babydekentje wegdeinend op de golven. En daarboven de ronddraaiende onverschillige machinerie van het heelal.

BernlefDe onzichtbare jongen – Em.Querido’s Uitgeverij BV – vierde druk 2006 – pag. 93

Harry Mulisch, Hugo Claus, Cees Nooteboom, Hella S. Haasse… Geef die Nobelprijs voor literatuur een volgende keer toch gewoon aan J. Bernlef !!!
(Za 22/04/2006)

 

 
     
  Lach

Alles is beter dan eindigen met een lach op het gezicht.


(Citaat gevonden bij het opruimen... En nog wel in een oude Humo.)
Jef Geeraerts – Humo nr 3363 – 15 februari 2005 

(Vr 10/03/2006)

 
     
     
     
  Schoon

Gezien het feit dat we geen sokken zijn maar mensen, is het voornaamste doel van ons bestaan niet om schoon te zijn. Verlangens zijn het belangrijkste wat we hebben en die kun je niet steeds maar voor de gek houden."


Alessandro Baricco


(Citaat gevonden in een typoscript. Met veel dank aan Achilles M. Surinx)

(01/03/2006)
 
     
     
     
     
  Het gebaar

"
Henriett keek haar aan zonder iets te zeggen, met in haar hand haar horloge dat ze net om wilde doen. Het gebaar bleef hangen in de lucht, ze stond daar als haar eigen beeltenis met de tijd in de hand. Ze was verbaasd dat ze zich verbaasde, het was immers zo vanzelfsprekend voor haar was dat zij van Balint hield - maar dat Balint niet van haar hield, of eigenlijk wel, maar niet op dezelfde manier. Anders, en dat was niet genoeg voor haar om in leven te blijven. Ik ben gestorven, dacht ze toen verbijsterd. Het feit dat het zo eenvoudig was om te sterven hield haar lange tijd bezig, ook dat het niet afhing van de oorlogssituatie, van de wetten, van de dagelijks afgekondigde regels."  

Uit ' De Katalinstraat ' van Magda Szabó - vertaald door Aniko Daroczi en Ellen Hennink - (Houtekiet - Antwerpen/Amsterdam 2004)

(Di 27/12/2005)

 
     
     
     
  Sneeuw

"Een kleiner boek van een groot auteur is doorgaans nog altijd stukken beter dan een grandioos boek van een mindere god. Maar voor wie twijfelt: lees eerst Sneeuw. Dat is pas een boek."  

Rudi Rotthier over Orhan Pamuk in De Morgen, boeken, 9/11/2005

Orhan Pamuk. Istanbul. Een persoonlijke geschiedenis van een grootse stad. De Arbeiderspers, Amsterdam, 414 p., 24 euro.

(Vr 11/11/2005)

 
 
     
  Vaarwater

”Je hebt natuurlijk je voorkeuren en voorbeelden, maar het moet nooit zo zijn dat je in het vaarwater achter de boot van je voorbeeld terechtkomt.”
Hans Tentije in Poëziekrant, jrg. 2, maart-april 2003
(interviewRemco Ekkers)
Woensdag 7/05/03 - 12:49:33 - Reageren?  

 
   

 

 
  Stroom

"Op deze stroom drijven en dobberen we - als we al niet stuurloos heen en weer geslingerd worden -, schijnbaar zonder richting en zonder doel. Want wat zou de bedoeling van het leven kunnen zijn? Dat we zo veel mogelijk uiteenlopende ervaringen opdoen? En waartoe eigenlijk? Alleen maar om op het eind toch weer alles kwijt te raken en terug te keren naar waar we stonden: nergens, en te midden van het niets? Als we werkelijk niet meer zijn dan een serie transformaties tussen twee absolute nulpunten, in een universum dat zelf ook al niets anders is (uitdijend of krimpend, het doet er al niet meer toe), wat zijn we dan eigenlijk nog waard?"
Patricia De Martelaere in Wat blijft, Stichting maand van de filosofie, april 2002, p.26
Woensdag 02/04/03 - 07:49:17 - Zelf iets kwijt?

 
   

 

 
  Doctrine 

"Aujourd'hui je n'ai pas de doctrine.
Et un homme sans doctrine
ressemble davantage à un homme."

Gao Xingjian, Le livre d'un homme seul, traduit par N. et L. Dutrait, La Tour d'Aigues, éditions de l'Aube, 2000, p.169.
Zondag 30-3-03 7:49:21

 
   

 

 
  Kort 

”Ik  ben voor kort en goed” 
Richard Minne  (ergens uit opgetekend op Zo 22/12/2002)

 
 

 

Zijlijn

"Als je nu op scène jezelf castreert ben je een vernieuwer. Dat soort vernieuwing bedoel ik dus niet als het over De Ghelderode gaat. Die maakte ook iets nieuws,
maar op een heel andere manier. Een grote vergissing van de kunst die nu gemaakt wordt is dat vernieuwing an sich als waarde mee begint te tellen. Dat is volgens mij een totale vergissing. Nieuwheid kan absoluut geen criterium zijn voor degelijkheid, diepgang, waarde of authenticiteit. Vernieuwing is de slechtste waardemeter die je kunt hanteren. Nu doet men niets anders. Het is gewoon niet meer geloofwaardig.De kunstenaars van nu zijn vaak mensen met een carrière, die zich altijd hebben beziggehouden met macht te verwerven. Ze collaboreren met een zeer corrupte macht,de macht van de politiek. Daarom ben en blijf ik een man aan de zijlijn. Niet omdat ik er niets mee te maken wil hebben. Niets is zo kleinburgerlijk als wat zich nu avant-garde noemt."

Wannes Van De Velde, antwoordend op de vraag "Was De Ghelderode een vernieuwend auteur? 
(De Morgen Di 12/03/2002, pagina 19)
(Citaat overgenomen op Di 12/3/2002)

 
   

 

 
  Wonderen

"Wie niet in wonderen gelooft is geen realist"   

Ludo Abicht, geciteerd door Peter Bossu in zijn mooie boekje "OK Westhoek!"     

 
   

 

 
  Humor

"Bij nat weer is er niets ergers dan een voetpad met gevoel voor humor"

Uit 'Het Groot Boek der Albanese zegswijzen', The Independent, 14/1/2000.          

 
   

 

 
  Vis

"Het leven is een slagerij waar enkel vis te koop is."

Marcel Marien                   

 
   

 

 
  Verstand

"Iedereen klaagt over zijn geheugen maar niemand klaagt over zijn verstand"                 

La Rochefoucauld, (geciteerd in Standaard der Letteren, Do 8/6/1995)

 
   

 

 
  Belangrijk

"Tegenwoordig schrijven de schrijvers liever over zichzelf. Mij ligt dat niet zo. Ik schrijf niet over mijn eigen leven. Ik gebruik natuurlijk wel motieven, stukjes,  fragmenten van een karakter, een temperament uit mijn eigen leven. Maar  een echte biografie zal ik nooit schrijven. Mijn eigen leven is niet belangrijk."

Aster Berkhof, Standaard der Letteren, Donderdag 8/6/1995

 
   

 

 
  Leven (2)

"Niet de mannen in mijn leven, maar het leven in mijn mannen!"

Uitspraak van Mae West

 
   

 

 
  Leven (1)

"We horen soms mensen zeggen: als ik geen muziek meer kan maken ga ik dood. Hoe kunnen die zoiets zeggen zonder in de lach te schieten. Als je meer om muziek geeft dan om het leven, zit er iets verkeerd..."

Gert en Sarah Bettens van K's Choice   

 
   

 

 
  Grens

"De grens is alleen een litteken van de geschiedenis" 
De burgemeester van het Nederlandse Hulst die de Belgen uit het verdwijnende  Doel naar zijn gemeente wil halen... 

Radio 1 - Zo 24/1/1998      

 
   

 

 
 

Zelfvertrouwen

"Zelfvertrouwen is voor gelukkige mensen. Ongelukkigen moeten maar ambitieus worden, er zit niets anders op."

Renate Rubenstein in "Niets te verliezen en toch bang".         

 
   

 

 
  Wapen

"Poëzie lijkt het enige wapen dat de taal kan verslaan, met de middelen van de taal zelf." 

J. Brodsky in "Tussen iemand en niemand" (Pag. 62)

 
     
     
     
 

Terug

 
     
 

Arcadim in Arcadië
paulrigolle.be