"Zijt wie ge zijt"
Samen met Daniel Franck,
L.P.Boon-tentoonstelling 
Aalst - 25/07/1999

...

"Maar als ge dit toch leest, dorpers ende dooren, begin dan niet te doen gelijk de raven die krassen en krassen en alles zwart maken, in de winter de sneeuw en in de zomer het koren, maar leer er uit dat in deze tijd achter de schoonste leuzen alleen bedriegt-de-boer hoogtij viert, en drinkgelagen en hoerderijen na god, de koning, en de democratie, het opperste goed zijn gewordenÖ zodat er de kleine arme gehoonde domme vertrapte en om de tuin geleide man niet veel anders overschiet dan zich een hol met 7 uitgangen te graven, zorgende alleen nog voor zijn vrouw en zijn jongen en zichzelf, zijnde hij van gedacht geworden dat deze laatste dingen de enige ware godsdienst en het enig ware vaderland kunnen zijn. 
Zijt wie ge zijt
, maar leer hier uit dat de idealen 
naar de knoppen gaan door uw en door mijn fout, maar meest van al door de fout van hen die het idealisme hebben uitgevonden om er een stuiver aan te verdienen.
johan janssens "

(Louis Paul Boon, De kapellekensbaan, pagina 36, Uitgave Verzameld Werk, De Arbeiderspers 1990 Erven Louis Paul Boon, Pagina 36)
Ö

 

 

Home
Arcadim in ArcadiŽ