Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, mei 31, 2007

Woord 791


Do 31/5/2007 – Woord 791 – katerjager

katerjager


Nog een aspirientje want dat is al sedert de jaren negentienhonderd een katerjager over gans de planeet, een paardenmiddel dat miljoenen grieperige mensen er dagelijks bovenop helpt, wat zeg ik, van de gewisse dood redt.

Vindplaats: Ode aan de aspirine bij Een alledaagse verwarring van Rino Feys

woensdag, mei 30, 2007

Woord 790


Woe 30/5/2007 – Woord 790 – gooi

gooi

De redactie van het gratis krantje Metro (België, Nederlandse uitgave) vindt prompt een nieuw werkwoord uit: klachten, klachtte, heeft geklacht. Nou ja, we doen een gooi naar de correcte vervoeging.

Vindplaats: Gelukkig kost het vod niets bij de Taalpuristen

dinsdag, mei 29, 2007

Woord 789


Di 29/5/2007 – Woord 789 – rijmplekken

rijmplekken

De Belgen verstaan onder rijmplekken bevroren wegen. Voor Carla Katers zijn het plaatsen van dichterlijke invallen. Zoals op de hoek van de straat waar zij net voor ze erin trapt, een poetische samentrekking krijgt die haar niet meer loslaat: s t r h o n d !

Vindplaats: Woordtopelf (op zich ook al een heel mooi woord, woordtopelf, bij het elfletterig genootschap

maandag, mei 28, 2007

Woord 788


Ma 28/5/2007 – Woord 788 – slijk

slijk

Wie we het ook vroegen, niemand kon ons de samenstelling van slijk geven. Wij waren de som van gespetter op de spiegel, stromend water, lemen slik en zware nachtelijke woorden (wij zijn jou) met bolvormige oppervlakten waarop kristalhelder zweet van een rij manen blonk als een augustuswind die door de tuinen oprukt.

Vindplaats: DW B 2007 2 - ARKADII DRAGOMOSHCHENKO - Chinese zon

zondag, mei 27, 2007

Woord 787


Zo 27/5/2007 – Woord 787 – rekking

rekking

De stelling dat "Schwa Apocope" en "Rekking" veroorzaakt zijn door herstructurering van het klemtoonsysteem houdt in dat er een nauwe relatie is tussen deze twee processen. Op het eerste gezicht lijkt deze stelling nogal absurd; immers, volgens de meerderheid der klassieke geleerden heeft "Rekking" in het Nederlandse taalgebied aanzienlijk eerder gewerkt dan "Schwa Apocope".

Vindplaats: Taaluniversum

zaterdag, mei 26, 2007

Woord 786


Za 26/5/2007 – Woord 786 – slecht

slecht

'Als mens kon Röpcke behoorlijk cynisch zijn, als filmcriticus was hij de beminnelijkheid zelve. Hij vond weinig films goed, maar toch was hij nooit expliciet in zijn commentaren. "Ik kan een film niet gefundeerd afbreken in dertig seconden", was zijn motto. Ik kan me daar perfect in vinden. Ik zeg altijd dat ik alles goed vind. Het is een boutade. Ik vind heel veel films slecht, maar als je kritiek levert, moet je dat onderbouwd doen en daar heb ik de tijd niet voor in De Laatste Show. Ik denk soms dat Jo zich omdraait in zijn bed als hij mij daar bezig ziet.'

Vindplaats: Eric Van Looy over Jo Röpcke

vrijdag, mei 25, 2007

Woord 785


Vr 25/5/2007 – Woord 785 – opereren

opereren

Zo heeft de elektronische snelweg het mogelijk gemaakt dat individuele dichters, ondanks hun geografische spreiding, elkander rap hebben weten te vinden, leren kennen en een collectief hebben kunnen vormen. Ook de ontwikkeling van flarf, van aanstootgevende, sentimentele en infantiele gedichten naar meer serieuze poëzie, is door deze wijze van opereren zeker gestimuleerd.

Vindplaats: Poëzie voor klootzakken? Een inleiding tot flarf – pffffffffffffffffffffffffft! Hey! - Ton van 't Hof bij De Contrabas

donderdag, mei 24, 2007

Woord 784


Do 24/5/2007 – Woord 784 – integer

integer

Deze morgen overleed zanger – muzikant Dirk Van Esbroeck. Vlaanderen verliest een groot en integer kunstenaar.

Vindplaats: 23/5/2007 Collage Theater- en Muziekproducties

woensdag, mei 23, 2007

Woord 783


Woe 23/5/2007 – Woord 783 – wanen

wanen

Michael Moore roept ziek Amerika op tot revolte
Regisseur stelt 'Sicko' voor op filmfestival in Cannes
Sicko begint met de vijftig miljoen Amerikanen die geen enkele vorm van medische verzekering hebben. Maar al snel zoemt Sicko in op de 200miljoen Amerikanen die wél een verzekering hebben en zich veilig wanen. Moore laat patiënten aan het woord wier aanvraag voor terugbetaling geweigerd werd om de meest kafkaïaanse redenen. Voor het slot van de film trommelt Moore reddingswerkers van Ground Zero op, die ziek werden maar aan hun lot werden overgelaten. Met hen trekt hij naar de gevangenis van Guantanamo Bay, waar de terroristen wel gratis behandeld worden door de VS. Als hij daar niet binnenmag, gaat hij maar aankloppen in het naburige Cuba.

Vindplaats: Het Nieuwsblad – 21/5/2007

dinsdag, mei 22, 2007

Woord 782


Di 22/5/2007 – Woord 782 – boek

boek

Wat regelmatig opvalt bij het lezen van een ingezonden manuscript is dat een schrijver niet wil schrijven, maar schrijver wil zijn: er zit al een heel plan bij van eisen voor omslagen en promotie. Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt geen schrijver worden, zonder een boek te hebben geschreven. Het klinkt als een enorme open deur, toch wordt aan deze essentiële gedachte nog al eens voorbijgegaan.

Vindplaats: Gaat schrijven werkelijk van “au”

maandag, mei 21, 2007

Woord 781


Ma 21/5/2007 – Woord 781 – leskist

leskist

Er is een leskist samengesteld met materialen voor de buitenlessen op het landgoed (ter waarde van €800,-) De leskist is in beheer van de landgoedeigenaar en de vrijwilligers.

Vindplaats: Van luchtkasteel tot dassenburchtrubriek materialen

zondag, mei 20, 2007

Woord 780


Zo 20/5/2007 – Woord 780 – doodbijten

doodbijten

Vampires are...dead
Ik zag een stukje van het songfestival. De Zwitserse inzending en die heette: Vampires are alive. Het was... hoe zal ik het zeggen? Als ik een vampier was en dit zag, zou ik mezelf doodbijten;) Maar wie weet, misschien was de rest van de inzendingen net zo erg. Not my cup of tea, dat songfestival.

Thuissite Paul Van LoonSpinnenweb – 10 mei 2007

zaterdag, mei 19, 2007

Woord 779


Za 19/5/2007 – Woord 779 – stereogram

stereogram

Ik was erg verwonderd toen ik hoorde dat dit echt mogelijk was : een stereogram verbergen in een gewone tekst ! Als je dit soort dingen kan zien, kan je een driedimensionale vorm herkennen in deze tekst.

Vindplaats: Planetperplex

vrijdag, mei 18, 2007

Woord 778


Vr 18/5/2007 – Woord 778 – wezelkast

wezelkast


Wezelkast
12,00 €
Binnenin zitten afzonderlijke compartimentjes. Ga op de foto met de muisaanwijzer om de binnenkant te zien

Vindplaats: NESTKASTEN-ZOOGDIERKASTEN-VOEDERTAFELS-ACTIE - Bij De Buizerd
Via: http://del.icio.us/barre/garden

donderdag, mei 17, 2007

Woord 777


Do 17/5/2007 – Woord 777 – meidoornheg

meidoornheg


Samen met het gemeentebestuur van Knokke-Heist en met het Polderbestuur van de Zwin-Polder realiseerde de Gebiedsgerichte Werking deze winter enkele projecten. Op de Graaf Jansdijk plantten we een nieuwe meidoornheg aan en paalden we een nieuwe begrazingszone af.
De Zwin-Polder maakte werk van dijkherstel door de Dikke Dijk opnieuw in profiel te brengen. In het kader van het Euregioproject "Boeren Bouwen aan het Landschap" plantte de Zwin-Polder op die dijk ook aanplantingen van heggen en enkele knot-essen aan.

Vindplaats: E-zine Streekhuis Kasteel Tillegem - mei 2007 - jaargang 1 nr. 1

woensdag, mei 16, 2007

Woord 776


Woe 16/5/2007 – Woord 776 – droogdweilen

droogdweilen

Bij mijn eerste bezoek aan het brainboxproject lag de aquarium aan diggelen en was een kunstenaar de boel aan het droogdweilen. Ik kwam dus onder een goed gesternte aandrijven Dergelijk voorval typeert de sfeer in Croxhapox. Het zou net zo goed een happening kunnen zijn.

Vindplaats: be objectiv share the collectiv - croxhapox - Peter Bondewel

dinsdag, mei 15, 2007

Woord 775


Di 15/5/2007 – Woord 775 – uitroepteken

uitroepteken


Het triumviraat Schwab,Gutz en Ernst schreven tegen grote wereldsystemen. Ze schreven tegen instellingen en voor hun aanvoelen dat hun leefwereld een andere dan een generalistische aanpak nodig had. Maar dat waren de jaren tachtig.Ondertussen worden Schwab en Gutz en Ernst niet echt meer courant opgevoerd.Vergelijk het
met Heiner Muller: eens de tijden postmodern,was het uitroepteken waarmee Muller schreef ook snel uit de mode. Op 2006 ligt een ander raster dan op 1994, op 1994 een ander dan op de na-oorlogse jaren, zeg maar. Is er iets te zeggen over dat raster van vandaag? Misschien dat het met de jaren fijnmaziger is geworden. Zo fijn dat
samenwerken niet alleen eenvoudiger maar ook noodzakelijk is geworden.Al was het maar dat er met velen in één vijver wordt gevist.

Vernietigen, opnieuw beginnen en opnieuw vernietigen.VFL – Bulletin nr. 5 - FVL

maandag, mei 14, 2007

Woord 774


Ma 14/5/2007 – Woord 774 – naneef

naneef

Over eenigen tyd - dagen, maanden, jaren, eeuwen, al naar de oorzaken die de perioden der slingerbeweging bedingen - verwondert men zich over het taai bestaan van meeningen die de naneef voor niet levensvatbaar houden zou indien niet de Geschiedenis hem leerde dat men wel werkelijk in zekeren tijd zoo dwaas geweest is! Vindt men deze opmerking banaal, afgezaagd tot vervelens toe? Ik erken dat ze dit is, maar vraag waarom we dan dien naneef zooveel stof leveren om op onzen tijd met minachting neer te zien? Waarom zoo ... middeleeuwsch berust in verkeerdheden welker verbetering slechts wacht op de toepassing der voorschriften van 't gezond verstand? Ook die stompzinnige berusting komt me banaal voor.
Erger dan dat, ze is onverantwoordelyk.


Vindplaats: Specialiteiten - MXI - Multatuli

zondag, mei 13, 2007

Woord 773


Zo 13/5/2007 – Woord 773 – haakjes

haakjes

Voor mij zijn dichten en vertalen twee afzonderlijke bezigheden die elkaar niet verstoren. Ik denk dat ik erin geslaagd ben de stijl van elke afzonderlijke dichter weer te geven, ik zet mezelf dus tussen haakjes.Of je dichter moet zijn om poëzie te kunnen vertalen, laat ik in het midden. In essentie wil ik de spanning die in het oorspronkelijke gedicht op één of meerdere niveaus aanwezig is via een aantal processen oproepen in de doeltaal. Met ‘spanning’ bedoel ik dat de dichter ingrijpt in de taal, dat hij iets teweegbrengt wat ook in de vertaling zichtbaar moet worden.

Vindplaats: “Ik zet mezelf tussen haakjes” - Gesprek met Bart Vonck – VFL – Bulletin nr. 5

zaterdag, mei 12, 2007

Woord 772


Za 12/5/2007 – Woord 772 – gerijmel

gerijmel

Het is merkwaardig dat een op het eerste gezicht zo weinig toegankelijk gedicht dat handelt over de teloorgang van de beschaving en de uitzichtloosheid van het bestaan een van de beroemdste gedichten van de 20e eeuw is geworden. Het gedicht verscheen in 1922 gelijktijdig met Ulysses van James Joyce. De publicatie kwam als een donderslag bij heldere hemel: door dit gedicht was het modernisme in de Engelse poëzie een feit geworden. Alle metrisch geknutsel en braaf gerijmel werden van tafel geveegd. In de woestijn van het moderne bestaan gebruikte Eliot, zoals hij zelf zegt, "deze fragmenten om zijn ruïnes te stutten".

Vindplaats: The Waste Land bij Wikipedia

vrijdag, mei 11, 2007

Woord 771


Vr 11/5/2007 – Woord 771 – noopten

noopten

De omstandigheden noopten De Moor om enkele scherpe open brieven te schrijven aan Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur van een reeks bladen waartoe ook De Standaard behoort. In zijn brieven toont hij aan hoe De Standaard en de media in Vlaanderen medeplichtig zijn aan een duizelingwekkend proces van kwaliteitsverlies, een verschijnsel dat de hele samenleving ondermijnt. Een vlijmscherpe aanklacht tegen personen en tendensen uit de vermeende elite die bewust of onbewust het bed spreiden van het totalitarisme in Vlaanderen en België.

Vindplaats: BRIEVEN AAN MIJN POSTBODE, WILL TURA EN PETER VANDERMEERSCH. Een lofrede op vrijheid, schoonheid en verbeeldingskracht van Piet De Moor op verzet.org

Via Blokwatch

donderdag, mei 10, 2007

Woord 770


Do 10/5/2007 – Woord 770 – stofferen

stofferen


Stefaan van Biesen's denken sluit op een actuele manier aan bij het
nomadische aspect van de renaissancekunstenaars die heel Europa afreisden.
Dürer is hier een sprekend voorbeeld van. Deze reizen waren kunstprojecten,
waarbij uit ontmoetingen stromingen van gedachten, tekeningen en andere
artefacten ontstonden. Deze reizen waren laboratoria van de gedachten.
Kennis transformeerde tot een bezield weten. Stefaan van Biesen toont dit
labo. Notities, artefacten en tekeningen stofferen zijn reis. Ze zijn de
neerslag van een niet aflatend onderweg zijn.

Vindplaats: Head wanderer / Hoofdzwerver
Tentoonstelling gallerij S & H De Buck
Zuidstationsstraaat 25 9000 Gent
4 tot 26 Mei 2007

Zie ook dit bericht bij "Arcadim in Arcadië"

woensdag, mei 09, 2007

Woord 769


Woe 9/5/2007 – Woord 769 – gruwel

gruwel

Het was haar een gruwel dat steeds minder studenten het Latijn beheersten en dat zij soms zelfs geen muzieknoten konden lezen. De bestudering van het Gregoriaans hield voor haar in dat de studenten zelf ook het Gregoriaans moesten leren zingen. Pas dan wist men volgens haar waarover men het had.
Vindplaats:

Boekverslag Helene Nolthenius – Geen been om op te staan

dinsdag, mei 08, 2007

Woord 768


Di 8/5/2007 – Woord 768 – gevoed

gevoed

Nolthenius' studietijd viel samen met de bezettingsjaren, en zoals bij zovelen van haar generatie was die periode van grote invloed op de rest van haar leven. Zoals zij in een interview in 1999 verklaarde, had zij voor haar leven genoeg werkelijkheid gezien en werd ze gevoed in haar escapisme richting muziek, geschiedenis en religie. Haar ouders verborgen in hun huis in Bloemendaal joodse onderduikers, die door verraad alsnog in het vernietigingskamp Auschwitz belandden.

Vindplaats: Boekverslag Helene Nolthenius – Geen been om op te staan

maandag, mei 07, 2007

Woord 767


Ma 7/5/2007 – Woord 767 – slijmspoortje

slijmspoortje

De drie figuren die dan als schaduwen in het donker weer langzaam oplossen naar niets, relativeren de artistieke ingreep op een puur menselijke schaal. Het komt, het is sterk zichtbaar maar het is geen litteken, het verdwijnt. Het wil niet puur het 'slijmspoortje van de slak' achterlaten, het wil niet perse opgenomen worden in de kunstgeschiedenis als een groots opgezette daad, waarmee menig kunstenaar zijn voortbestaan wil verzekeren.
Dit is Brainbox.

Vindplaats: > Joris van Der Borght_text

zondag, mei 06, 2007

Woord 766


Zo 6/5/2007 – Woord 766 – thanatopractor

thanatopractor

Steeds meer pas overledenen worden behandeld door een thanatopractor. Die behandelt het dode lichaam met een bewaarvloeistof van zouten, mineralen, kleurstoffen en wat formol. Dan volgt een massage van de vingertoppen en tenen. Dankzij de thanatopraxie begint het lichaam minder snel te verkleuren, te vlekken of te ruiken. Ook paus Johannes Paulus II kreeg zo'n behandeling, waardoor een miljoen pelgrims een 'levensechte' paus konden zien.
Het woord thanatopractor bestaat uit twee Griekse woorden: thanatos (dood) en practor (behandelaar). Een vergelijkbaar woord is chiropractor.

Vindplaats: Taaltelefoon

zaterdag, mei 05, 2007

Woord 765


Za 5/5/2007 – Woord 765 – commercieel

commercieel

Tijdens een proefperiode van drie maanden serveert McDonald's in zijn eethuis in Southall kip en rundsvlees dat volgens de voorschriften van de Koran is geslacht. Na Detroit en Melbourne is Londen de derde stad waar McDonald's halal introduceert. Veel moslims vroegen er al jaren om en er liepen zelfs petities.

'Halal' betekent 'aanvaardbaar' of 'toegelaten' en in de praktijk komt het er op neer dat de dieren gezegend moeten worden en moeten worden geslacht met het hoofd richting Mekka. De halal vleeswaren mogen ook niet in contact komen met gewoon geslacht vlees. Net zoals bij de andere eetgiganten zijn de beweegredenen van McDonald's commercieel.

Vindplaats: McDonald's serveert nu ook in Londen halal in de Morgen maandag 30 april 2007

vrijdag, mei 04, 2007

Woord 764


Vr 4/5/2007 – Woord 764 – plaats

plaats

‘Plaatsen zijn het enige wat werkelijk blijft,’ zei Anka. ‘Als je je kind hebt leren fietsen in een park en jaren later wordt daar een autosnelweg aangelegd, heb je het nog steeds daar precies op die plaats en nergens anders leren fietsen. Die ruimte zelf kan niemand van je afnemen, de ligging blijft voor immer hetzelfde.’

Vindplaats: Site ‘Den hopsack” – Fragment uit Poolijs van Ruth Lasters

donderdag, mei 03, 2007

Woord 763


Do 3/5/2007 – Woord 763 – abuis

abuis

Wanneer ik Treasure draai (en dat doe ik toch regelmatig) echoot, galmt, waait, fluistert het me nog dagen na. Lorelei wandelt te pas en te onpas m'n kop in, ik zet per abuis koffie voor twee want Ivo (iiiivooo) komt op visite; op de een of andere manier raak ik er danig van slag van. Ik ervaar de wereld dan echter wel net wat mooier; alles gloeit, alles is verlicht, alles is intenser. Kortom, ik zal maar zeggen, een gevoel dat je wil delen. Misschien maak ik er ooit nog eens een film over. De soundtrack is er alvast.

Vindplaats: sxesven op musicmeter

woensdag, mei 02, 2007

Woord 762


Woe 2/5/2007 – Woord 762 – lijden

lijden

Dat schrijvers naast wielrenners ook lijden tijdens het fietsen schijnt mode te worden.

Na Tim Krabbe en Marc van den Bossche gaat nu ook Peter Smink op dezelfde toer. Daarnaast maakt hij in zijn boek een soort speurtocht naar Walter Benjamin, een Joodse filosoof die naar het schijnt zelfmoord pleegde toen hij, op de vlucht voor de Nazi’s, naar Spanje probeerde te ontsnappen. Uitgeverij Arbeiderspers, € 17,95.
Van de dagen: het woord…

Vindplaats: Schrijvers lijden ook

dinsdag, mei 01, 2007

Woord 761


Di 1/5/2007 – Woord 761 – etmaalverdeling

etmaalverdeling

In Frankrijk kregen de mijnwerkers door Filips de Tweede, de 8 uren dag voorgeschreven. De pedagoog Comenius wees in de 17e eeuw op de opvoedkundige en vormende betekenis van een evenredige etmaalverdeling.

Vindplaats: Dag van de arbeid - Wikipedia

Powered by Blogger