Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, juli 12, 2007

Woord 832


Do 12/7/2007 – Woord 832 – doedelzakbouwster

doedelzakbouwster

Het gaat hier om de énige doedelzak "van bij ons" waarvan nog 3 originele exemplaren bewaard zijn gebleven. Twee bevonden zich in de verzameling SNOECK en werden later overgemaakt aan het museum van het Brussels conservatorium. Ze werden daar door de toenmalige medewerker HUBERT BOONE ( de Vlier, Brabants Volksorkest , enz...) onder de loep genomen, en zijn veldonderzoek in de streek bracht een schat aan informatie aan het licht die o.a gebundeld werd in zijn boek DE DOEDELZAK (uitg; La Renaissance du Livre- 1983). Over dit instrumentje is al véél geschreven, maar toen ik in het bezit kwam van de ongelooflijk gedetailleerde plannen van Olle Geris (doedelzakbouwster- 'D'un Souffle à l' Autre', Verviers) kon ik niet weerstaan aan de verleiding om een exacte kopie te vervaardigen. Olle mag van mijn eeuwigdurende dank verzekerd zijn !

Vindplaats: Site Jan Soete. Doedelzakbouwer. Blog

Powered by Blogger