Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, juni 28, 2007

Woord 818


Do 28/6/2007 – Woord 818 – registers

registers

Toen ik mijn artikel inleverde, had ik het ondertekend met 'De zot van Zomergem. Dr. Gie van den Berghe'. Daarmee wou ik aangeven dat het soms van bijzonder weinig afhangt of iemand terechtkomt in het circuit van stigmatisering en sociale afkeuring, dan wel in dat van eretitels en sociale waardering. Deze ondertekening was evenwel onaanvaardbaar voor de verantwoordelijken voor de publikatie van het artikel. De druk die ik als auteur uitoefende had geen effect. Ik vermoed dat het opentrekken van twee ogenschijnlijk onverenigbare registers, het gelegde verband tussen twee antipodische classificatiesystemen, als atonaal, als gevloek werden ervaren.

Vindplaats: De zot van Rekem bij Serendib

Powered by Blogger