Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, april 06, 2007

Woord 736


Vr 6/4/2007 – Woord 736 – emergente

emergente


Om de brug tussen geloof en wetenschap niet volledig op te blazen, maant De Ceulaer zijn collega-atheïsten echter aan om God niet weg te gooien. Hij schuift voorzichtig de hypothese naar voren dat God een hoger verklaringsniveau is, boven elementaire deeltjes, atomen, moleculen, levende organismen en sociale wezens. Het godsconcept zou volgens hem te voorschijn komen bj voldoende complexiteit van de mensheid en zou dan ook perfect passen in een materialistisch wereldbeeld. God zou een emergente eigenschap zijn "die onze ikjes ver overstijgt". De Ceulaer verwijst zelfs vaag naar oosters holisme en het mystieke Punt Omega van de jezuïet Pierre Teilhard de Chardin. Daar verlaat hij de wetenschappelijke methode die hij twee pagina's eerder zo hard verdedigt.

Vindplaats: Maandag, 28 augustus 2006 - Gooi God niet weg bij De conceptuele ingenieur

Powered by Blogger