Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, april 03, 2007

Woord 733


Di 3/4/2007 – Woord 733 – schijngestalte

schijngestalte


Het kan daarom worden betwijfeld of de klassieke, Griekse cultuur nog werkelijk tot ons kan spreken, als wij haar aangrijpen om onze (post)moderne, technologische samenleving te begrijpen. Zo merken Oudemans en Lardinois op dat de Griekse tragedies uiteindelijke gedoemd zijn voor ons een echo te blijven van een wereld die volslagen vreemd is geworden, ‘een leemte in onze kosmologie, die zowel de kracht ontbeert om haar door te geven als om haar te elimineren’? Volgens andere critici is ook het vaak bejubelde ideaalbeeld dat we ons van de Atheense democratie hebben gevormd een schijngestalte, die voorbijgaat aan de gewelddadige slavernij, vrouwvijandigheid en xenofobie waarop de vrijheid van de mannelijke burgers berustte. Bovendien zou deze geïdealiseerde directe democratie onverenigbaar zijn met de realiteit van de moderne natiestaat, laat staan met die van de snel globaliserende informatiesamenleving.

Vindplaats: Jos de Mul weblog – Filosoferen in de blogosfeer

Powered by Blogger