Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, maart 05, 2007

Woord 704


Ma 5/03/2007 – Woord 704 - draaikolkje


draaikolkje


Waarin gelooft u?
Antje: ,,Hoewel ik dagelijks twijfel, geloof ik in het goddelijke in de mens.’’
Chris: ,,Ik ben katholiek opgevoed, maar dat kan ik niet meer. Er is nog wel íets. Ik praat in gedachten met mijn dode ouders, bijvoorbeeld. In de mens wil ik graag geloven.’’
Barnard heeft ook zijn bekende afkeer van nationalisme in de tekst gesluisd. Is het fijn om dingen te mogen zeggen als ,,God schiep eerst de nationalisten en vervolgens de apen, en dat was al een hele verbetering’’?
Chris: ,,Ja, dat vind ik leuk om te zeggen. We moeten een beetje ingaan tegen dat overdreven flamingantisme. Ik ben graag Vlaams, een beetje chauvinisme misstaat niet, maar er is geen alternatief voor België, of voor het koningshuis.’’
Antje: ,,Het was nodig om te vechten voor het Nederlands in Vlaanderen. Er was geen onderwijs in onze taal. Mensen hebben daar een lans voor gebroken. Maar nu we recht hebben op onze eigenheid, beginnen we die boven andermans eigenheid te zetten. En daar gaat het mis.Vraag aan een willekeurige Vlaming wat hij van de Walen denkt, en hij zal zeggen dat hij met die mensen geen enkel probleem heeft. Het zijn politici die zich ermee bezighouden om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, daar in Brussel, dat draaikolkje temidden van België.’’

Vindplaats: Ik geef toe dat ik haar aantrekkelijk vind - Mark Cloosterman van De Standaard in gesprek met Chris Lomme en Antje De Boeck in Het hol van de vos – Weblog van theater Malpertuis

Powered by Blogger