Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, januari 25, 2007

Woord 665


spoilerwaarschuwingVeel boeken en films verliezen een deel van hun spanning en verrassing als de lezer of kijker bepaalde details al weet, voordat hij het boek leest of de film bekijkt. Dit geldt uiteraard nog sterker als het plot een zeer aparte, vreemde, leuke of spannende wending heeft. Een tekst die zulke informatie onthult heet een spoiler.
Het doel van Wikipedia is om in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren. In het geval van kunst en cultuur (waar het gaat om literatuur, muziek, films en dergelijke) is het de bedoeling om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het creatieve werk en het te plaatsen in een grotere context. Dit houdt in dat Wikipedia ook spoilers bevat.
De nettiquette schrijft voor dat er gewaarschuwd wordt voor spoilers. Om deze reden en omdat niet iedereen die Wikipedia bezoekt, direct door heeft dat het een encyclopedie betreft, is het wenselijk dat in een artikel over een film of een boek een spoiler-waarschuwing wordt geplaatst.

Vindplaats: Wikipedia

Powered by Blogger