Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, januari 22, 2007

Woord 662


toestemming


Dat is een ambivalente uitspraak. Van weerzin tegen ‘de’ literatuur hebben voor en na Mandelstam meer schrijvers getuigd. Maar wie met inzet schrijft en over voldoende talent beschikt, ontkomt er niet aan dat zijn werk vroeg of laat als literatuur wordt aangemerkt. Die canonisatie bezegelt het tragische lot van iedere kunstenaar die tegen het establishment te hoop loopt - en nog tragischer is het natuurlijk, dat het juist die categorie kunstenaars is die wij tot onze grootsten rekenen. Alle belangrijke kunst, ook wanneer ze in opdracht wordt gemaakt, ziet nu eenmaal af van ‘toestemming’, eenvoudig omdat ze van de norm afwijkt, - en roept juist daardoor canonisatie als ultieme vorm van toestemming over zich af.

Vindplaats: Tussen willen en kunnen. Rutger H. Cornets de Groot over Hendrik Carette, ‘Gestolen lucht’ – Ma 8/1/2007

Powered by Blogger