Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, januari 12, 2007

Woord 652


tiert7.3 Een nieuwe kunst

Het e-poëtische werk van een dichter als Mark Boog draagt bij aan de beschouwing van taal als een dynamisch ding, dat voortdurend aan verandering onderhevig is en zichzelf onder bepaalde voorwaarden steeds weer vernieuwt. In feite geven de e-dichters hun materiaal de ruimte om zich te ontwikkelen, om nieuwe terreinen te ontginnen en bekende gronden om te woelen. Kortom, taal wil groeien in en door verandering, en Van Ostaijen was zich daar als geen ander bewust van, toen hij zijn woorden uitnodigde om in Bezette Stad opnieuw te beginnen. Hij zag de mogelijkheden, schiep de voorwaarden en trok daarbij alles uit de toenmalige kast, ook al maakt die nu misschien een lege indruk. Deze scriptie is niet bedoeld als een poging om Van Ostaijen's werk aan te vullen of nog veel erger, af te maken. Dat zou weinig recht doen aan de visie van de Vlaamse dichter, die het gedicht beschouwt als een klein, maar zelfstandig onderdeel van een "wordende wereld", waarbinnen de taal welig tiert volgens haar eigen wetten.

Vindplaats: Ergens bij Len Dumont

Powered by Blogger