Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, januari 11, 2007

Woord 651


miljoenenvermogen


Reeds in zijn tienerjaren erfde Nabokov een miljoenenvermogen van zijn oom, die hem tevens een groot landgoed naliet en een statige woning met een geheim trappenhuis om in geval van nood te kunnen vluchten. Nabokov liet een tweetal, deels mystieke, bundels gedichten verschijnen. Kort daarop brak de revolutie uit en deze maakte een einde aan dit alles. De familie wist op het laatste moment te ontkomen, met wat familiejuwelen als enig tastbaar overblijfsel van deze gelukkige decennia. Nabokov, die zich had voorgenomen een groot russisch schrijver en dichter te worden, voegde zich bij de russische emigranten in Berlijn, en schreef daar verder, in zijn moedertaal. Zijn werk kreeg enkele lezers in de toen nog hechte russische gemeenschap van ballingen.

Vindplaats: Bleek vuur door Johan Polak & Frans Goddijn

Powered by Blogger