Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, december 31, 2006

Woord 640


leren


,,Weet je, door enerzijds met geriatrie en anderzijds met de dodencultus bezig te zijn, heb ik leren houden van het leven. Hoe meer ik met de dood bezig ben, hoe zinvoller ik het leven vind.''

Vindplaats: Geriater Lucien De Cock: We moeten meer aan kerkhoftoerisme doen.

zaterdag, december 30, 2006

Woord 639


netwerkDe “few” waarvan u zo heroïsch de macht hebt ondermijnd zijn uiteraard de “oude media” met hun logica van schaarste (altijd te weinig zendtijd, te weinig plaats op de rekken, te weinig plaats voor woorden in de krant etc.). U weet wel, de kracht van het netwerk. Al is web 2.0 als term nog onbekend bij 90% van de Nederlanders, drie op vijf zit wel in een of ander “social network”. In België blogt ongeveer één op tien internetters etc. Ik hou van het enthousiasme van Time, maar ik vrees dat de uitspraak “Web 2.0 harnesses the stupidity of crowds as well as its wisdom.” langer zal blijken mee te gaan dan het onversneden optimisme. Niet dat u …, dat niet, natuurlijk niet, u was geweldig.

Geschreven door Dirk van Eylen in Nieuws | Geen reacties »

Vindplaats: U was geweldig op brakkehondblogt.

vrijdag, december 29, 2006

Woord 638


labyrint


Ik wil nog even teruggaan naar het labyrint. Dat is het hoofdthema van ‘Marienbad’. Het hotel en de tuin vormen een gesloten wereld, er is geen uitweg, geen horizon. De vrouw (de oude Delphine Seyrig) kan alleen maar wegvluchten in een ander, parallel labyrint. Het eerst labyrint is waarschijnlijk dat van het leven; het tweede, waar ze alleen blijft met de man, haar bevrijder, is dat van de dood. Deze absurde uitweg was haar een jaar voordien, in Marienbad of in Karlsbad, wie zal het zeggen, reeds ‘uit de doeken gedaan’. Een ander aspect van het labyrint, naast de dood en het leven, is het spel, met name het kansspel. En dus ook de kans, het toeval. Fascinerend is de man die nooit verliest.

L’ANNEE DERNIERE A MARIENBAD - Martin Pulaski, Dagboeken, 1979

donderdag, december 28, 2006

Woord 637


voeten


De arm waar vooral het wegtrekkende water het eb doorliep,en waar de schepen altijd konden varen, heette het ebdiep.' Onlangs was ik er terug en toen pas viel mij de wegwijzer naar het restaurant op. Best grappig. Het eiland is nu aan de rechteroever dichtgeslibd. Aan de overkant ligt Moerzeke, mijn geboortedorp, waar ik begraven wil worden met mijn voeten in het water zoals Emile Verhaeren. Ik vond het een prachtig woord met een symbolische betekenis die paste bij de gedichten.

Vindplaats: Een langzaam stormend talent. Een interview met Norbert de Beule door Lies Van Gasse - 14 december 2006 - 8weekly.nl

woensdag, december 27, 2006

Woord 636


ereschavot


Van Eddy Merckx zeiden ze dat hij niet kon genieten van een overwinning, dat hij zo somber of gespannen om zich heen keek op het ereschavot waar hij de zegepalm, een gele of een regenboogtrui in ontvangst mocht nemen. De veelvraat onder de wielrenners leed al op het podium aan stress én aan een dwanggedachte: de volgende opdracht: morgen wéér winnen! Wat een kannibaal lijden kan.
Rupsje-nooit-genoeg heet het in een van de boekjes die ik mijn kinderen voor het slapengaan voorlees. Die vreet zich vol, niet voor een nieuwe zegepalm, maar in zekere zin wel voor een regenboogtrui: Rupsje-nooit-genoeg ontpopt zich jubelend tot een veelkleurige vlinder.

Vindplaats: Krop van Benno Wauters

dinsdag, december 26, 2006

Woord 635


beatjuggelen


Ze keek welhaast smachtend naar de deur, maar werd bijwijlen afgeleid door een slecht afgerichte dobermannpincher die niet alleen stonk, maar eens te meer met continu geblaf het beatjuggelen versjteerde.
Daardoor miste ze de entree van een fijngebouwde, wat oudere man – harrypotterbrilletje onder een cabareteske coupe van witte krullen – die bij de bar zijn stereotiepe caipirinha bestelde voordat hij haar ontwaarde.
Hij zoende haar vluchtig en begon haar op even onheuse als dedaigneuze wijze toe te spreken: dat gedoe van Cupido met zijn pijl-en-boog was over en uit; het verplichtte hem hun ontwrichte latrelatie te beëindigen.

Vindplaats: Het groot dictee der Nederlandse taalEditie 2006

maandag, december 25, 2006

Woord 634


grissen


Jammer genoeg schiet het tekort in de presentatie van de wel voltooide films,,hoe charmant het ook is om de Korova Milkbar uit A Clockwork Orange binnen te wandelen, de beklemming van de intelligente ruimteschipcentrifuge HAL uit 2001, A Space Odyssey te voelen of de maquette van de War Room uit Dr. Strangelove te zien. De liefhebber verwacht immers meer dan een paar rekwisieten. Het vraagt van diezelfde liefhebber wel enige vorm van zelfcontrole om voorbij het originele script van The Shining te wandelen zonder het mee te grissen uit het onderbewaakte Caermersklooster.

Vindplaats: Kubrick-expo bij Goddeau

zondag, december 24, 2006

Woord 633


totaal


Ik maak een gedicht en dan ben ik mezelf, maar ook even de dichter, bijna zoals een persona. Binnen dat gedicht zijn er dingen die meer of minder bij me horen, maar die wel voor dat gedicht van belang zijn. Op dezelfde manier als dat ik "ik" schrijf in het gedicht; dan gaat het soms wel over mij en soms niet. Alles wat in het gedicht staat, daar neem ik verantwoordelijkheid voor, als dichter, maar dat hoeft niet noodzakelijk totaal en in die mate mijn standpunt te zijn. Je kunt een bespiegeling plaatsen die zinvol is binnen het gedicht, maar waar ik in het dagelijks leven nauwelijks aan denk.

Vindplaats: Remco Ekkers-Thuissite – Interview met H.H. Ter Balkt

zaterdag, december 23, 2006

Woord 632


schaal


Fysieke schoonheid is van geen tel meer, des te minder omdat economische en politieke macht in de regel alleen toeneemt met de leeftijd, terwijl lichamelijke schoonheid alleen maar afneemt. Om dezelfde reden werpt de economische en politieke macht van de vrouw veel minder gewicht in de schaal dan haar schoonheid.

Vindplaats: De erotische verschijning van de mens. Hoofdstuk 2 van 'Het erotische oog en zijn naakt'bij Stefan Beyst

vrijdag, december 22, 2006

Woord 631


satraap


Ja, ik was Rus. Ik begreep nu, op een nog wat vage manier, wat dat wilde zeggen. In je ziel al die mensen met van pijn vertrokken gezichten, die verkoolde dorpen, die dichtgevroren meren vol naakte lijken meedragen. De gelatenheid kennen van een door een satraap verkrachte groep mensen. En de afkeer gewaar worden omdat je het gevoel hebt aan deze misdaad mee te werken. En het hartstochtelijke verlangen voelen al deze voorbije gebeurtenissen nog eens mee te maken- om bij die gelegenheid het verdriet, het onrecht, de dood voorgoed een halt toe te roepen. Ja, de zwarte auto uit de straten van Moskou plukken en hem in je reuzenhand vermorzelen. Daarna, met ingehouden adem, met de blik de jonge vrouw volgen die de voordeur van haar huis openduwt, de trap oploopt... De Geschiedenis overdoen. De wereld zuiveren. Het kwaad uitroeien. In je hart aan al die mensen een schuilplaats bieden, om ze ooit weer los te laten in een wereld die is bevrijd van het kwaad. Maar intussen delen in het verdriet dat hen treft. Jezelf verfoeien om elke zwakheid. Deze verplichting nakomen tot je niet meer kunt, tot je erbij neervalt. Elke dag weer leven aan de rand van de afgrond. Ja, dat is Rusland.

Het Franse testament, Andreï Makine, vertaald door Jan Versteeg
Vindplaats: Overzicht quotes bij Literairnederland.nl

donderdag, december 21, 2006

Woord 630


herriekever


De drie dees! De drie Jerommekes… De drie spaarvarkens, de verhitte gloeilampen van de Vlaamse politiek… Dewinter, Dedecker, DeWever… sJonge, sJonge, als dit ooit het bestuur moet vormen van een republiek waarvan ik willens nillens deel moet uitmaken, dan neem ik stante pede de herriekever, de trottinet of gewoon de benen… In elk geval: dan ga ik lopen… Tot net… over de taalgrens!

Vindplaats : De drie dees - Kantersteen-blog

woensdag, december 20, 2006

Woord 629


gebied


Gedachten bij het beluisteren van Stevie Wonders 'Songs in the Key of Life'. Elke generatie groeit op in haar eigen tijd. Er is altijd sprake van een breuk met het verleden, van discontinuïteit. Elk tijdperk heeft een eigen karakter en brengt eigen ideeën voort. Wij leren maar weinig van onze voorouders. Het verleden heeft weinig invloed op de verlangens, enz. van degenen die nu leven. Wel laat ik hier het zeer belangrijke biologische aspect buiten beschouwing (de evolutie). Ik zou me bijvoorbeeld tien jaar lang in het werk van Shakespeare kunnen verdiepen. Stel dat ik op intellectueel gebied niets anders meer zou doen. Het is mijn overtuiging dat deze studie mij toch niet diepgaander zou beïnvloeden dan de wereld waarin ik leef: mijn tijd die ook die van de anderen is. Hoe ben ik tot deze gedachtegang gekomen? Zit dat allemaal in de muziek van Stevie Wonder? Wonderlijke muziek.

Vindplaats: Martin Pulaski, Dagboeken

dinsdag, december 19, 2006

Woord 628


zet


De schilderijen van Bert De Beul kunnen eigenlijk figuratief worden genoemd – we herkennen een gezicht, een brug, een huis – hoewel de beelden zich soms voor onze ogen lijken terug te trekken en oplossen in wazige kleurvlekken. Deze slingerbeweging tussen figuratie en abstractie wordt verklaard door het feit dat de kunstenaar niet de werkelijkheid zelf op het doek zet, maar zijn herinneringen en associaties. Die persoonlijke en subjectieve relatie tot het onderwerp veroorzaakt daarnaast een betekenisverschuiving: het concrete, bijna banale object wordt een spannend en geheimzinnig beeld.

Vindplaats: Bert De Beul bij het mhka

maandag, december 18, 2006

Woord 627


trekkenwand


Trekkenwand

1 portaalbrug (kan motorisch dalen en stijgen), bekabeld met 12 prikpunten op C.E.E. -stekker
Let wel: Het portaal begint vrij diep: 3,5 m vanaf de rand van het toneel
Maximum belasting per trek: ongeveer 100KG
13 trekken waarvan 2 bekabeld (trek 7 en 11), telkens met 6 dubbele prikpunten op C.E.E.-stekker
Ook de andere trekken kunnen vanzelfsprekend bekabeld worden.

Vindplaats: Infrastructuur CC Gildhof

zondag, december 17, 2006

Woord 626


land


Makeba heeft heel haar leven gevochten tegen apartheid en racisme. Ze werd uit haar land verbannen omwille van haar moedige stellingnames. Meer dan dertig jaar leefde ze in ballingschap, ze keerde pas terug naar Zuid-Afrika na de val van het apartheidsregime. Heel haar leven de zangeres is nu al meer dan 70 jaar wijdde ze aan haar passie, de muziek. Zij zingt over Afrika en zijn kwetsuren in de talen van de lokale bevolking. "Ik ben een artieste die gelooft dat alles wat ik doe, van de gemeenschap komt waaruit ik ben gegroeid", vertelde ze meermaals in interviews. Haar jongste album "Home Land" gaat over haar land en haar volk waarvan ze sinds kort ambassadrice is geworden.

Vindplaats: Myriam Makeba terug in België

zaterdag, december 16, 2006

Woord 625


meuken


Daardoor doen zij elkaar veel nodeloos verdriet. Ik houd erg van het oud-hollandse gezegde: “Met tijd en stro meuken de mispels”. Ik houd ook erg van muziek, van beeldende kunst (Giorgio Morandi, Francis Bacon) en van de natuur. Ik hoop vanuit die liefhebberijen hier en daar een coachende rol te kunnen vervullen. Sesam biedt daartoe een heel goede gelegenheid – daar ben ik blij mee.

Vindplaats: Sesam-academie bij zilverenkracht.nl

vrijdag, december 15, 2006

Woord 624


betekenisIn de 19de eeuw werd dit idee prijsgegeven. De hoge vlucht van de vergelijkende en historische taalwetenschap leidde tot een heel andere opvatting van de etymologie. Dat woorden een 'eigenlijke' betekenis zouden hebben, was een hersenschim; en van een 'oorspronkelijke' betekenis viel niet te spreken, aangezien de oorsprong der woorden in een onpeilbaar ver verleden lag. In feite sprak men in de 19de-eeuwse etymologie niet graag over betekenis. Men concentreerde zich op de geschiedenis van de woordvormen, door klankwetten gerelateerd aan vormen in soms ver verwijderde verwante talen. Hoe verder terug in het verleden, hoe beter. Een woord waarvoor niet minstens een oer-Germaanse vorm gereconstrueerd kon worden, liever nog een oer-Indo-europese wortel, was nauwelijks interessant.

Vindplaats: Etymologie, passief en nog wat - Joop van der Horst (Leuven)- bij Taaluniversum

donderdag, december 14, 2006

Woord 623


ding
Hoe dan ook, bij Humo zijn ze er niet blij mee, en ook Grunberg zelf is er niet gelukkiger op geworden. Ik, daarentegen, lach me kapot. Ik kende de column namelijk al voordat hij gepubliceerd was. De werkelijke schrijver heeft namelijk toch één ding verkeerd gedaan.

Vindplaats: 11/10/2006: "Er zit een Arnon Grunberg in ons allemaal"
In

woensdag, december 13, 2006

Woord 622


gevoelGevoel
Zelf heb ik ook heel wat naars meegemaakt: ouders uit elkaar en heel jonge mensen die doodgaan. Ik heb er het gevoel aan overgehouden dat ik niet bij mijn gevoel kan.

Vindplaats:
'Als je over vandaag schrijft, moet je bereid zijn geweldig op je muil te gaan' door Marnix Verplancke. Frénk van der Linden schrijft uitdagend debuut over een onmogelijke liefde
De morgen online

dinsdag, december 12, 2006

Woord 621


oorkussen


Ik heb een duivels oorkussen voor je meegebracht, zei ze. Ja, dat kan ik wel gebruiken, zei ik, en nu nog een devil’s haircut. Er staat anders niet veel meer op, zei ze. Nee, er staat niet veel meer op, zei ik, maar een devil’s haircut behoort toch nog tot de mogelijkheden. Dat oorkussen mocht wel, want had ik mijn week niet in ledigheid doorgebracht? Oordeel zelf maar. Maar oordeel alleen over wat ik me er van herinner. Overigens, waarom zou je eigenlijk oordelen? Het is het leven zoals het is, daar valt niet veel anders over te zeggen. ’s Morgens sta je op en ’s avonds ga je in bed en voor niets gaat de zon op.


Vindplaats: Feestzalen, Cafes en kamertjes bij Hoochiekoochie

maandag, december 11, 2006

Woord 620


rotsribbelsIk heb in Bolivia een nieuwe truc verzonnen om het afzien te verdragen, en die komt me in deze klim goed van pas - ik zet de naar verwachting nog te rijden kilometers af op mijn trainingsrondje bij Amsterdam. En zo, van de tweede Schellingwouderbrug afsuizend, kruip ik voort over de rotsribbels van een rood modderpad - en zie boven me ineens een gebouwtje, balancerend op een rotspunt: het restaurantje van Chacaltaya. Even later stroomt het geluk door mijn hele lichaam: ik heb het gehaald, het hoogste punt van de reis, de hoogste plek waar ik ooit ben geweest, en ik ben daar op de fiets gekomen.

Vindplaats: website Tim Krabbé – Fietsen in Bolivia

zondag, december 10, 2006

Woord 619


gereserveerd


Het leven zoals het is (tris)
Fin de Saison. Hét hoogtepunt van het toeristisch seizoen. Een dolle avond vol topartiesten als Nic Caan, Iron, Marco Kimsen en - om het geheel compleet te maken - Swoop, met een afgeladen zaal vol enthousiaste toeschouwers. Zo ook een corpulente dame, die reeds om drie uur in de namiddag (de optredens begonnen om half negen) de zaal binnenwaggelde om vooraan plaats te kunnen nemen. Vlak voor het podium. Aan een tafel waarop een bordje "gereserveerd" stond.

Vindplaats: Het leven zoals het is (tris) bij Rigoureus.be – 4/9/2006

zaterdag, december 09, 2006

Woord 618


Uitwasemingen


Jozef Guislain werd geboren op 2 februari 1797 in een gegoed milieu van architecten. Hij gaat geneeskunde studeren aan de Ecole de Médecine, wat de start zal betekenen van een glansrijke medische carrière. Reeds op 22-jarige leeftijd promoveert hij tot doctor in de geneeskunde, met een proefschrift ‘De exhalationibus sanguineis in genere’, wat zoveel wil zeggen als: ‘Over de bloederige uitwasemingen in het algemeen’.

Vindplaats: Jozef Guislain. Bekende personen op de Campo Santo-website

vrijdag, december 08, 2006

Woord 617


novelisatie


De novelisatie in Vlaanderen
Voor de volledigheid dient ook nog vermeld te worden dat een novelisatie ook kan worden uitgegeven met de vermelding van een auteur en scenarist als twee evenwaardige schrijvers of als het product van een auteursgroep (waarbij soms één naam op de voorflap staat en de overige leden van de schrijfgroep binnenin het werk worden vermeld.) Van deze presentatievormen van novelisaties zijn geen Vlaamse voorbeelden te vinden.

Vindplaats: De novelisatie in Vlaanderen - sriptie van Kristien Lindemans

donderdag, december 07, 2006

Woord 616


glasvezelisolatie


Ik heb kunnen zien hoe een meniscus eruit ziet: als glasvezelisolatie. Met in mijn geval rafelrandjes en pluizen die loshangen. Dat was de beschadiging die weggeknipt moest worden. De foto is genomen nà de werkzaamheden.

Vindplaats: Voor het goeie nieuws meteen naar de voorlaatste alinea – notitie van Do 23/11/2006 - bij Koen Fillet

woensdag, december 06, 2006

Woord 615


rijden


Het rijden over de daken gaat waarschijnlijk terug op de Germaanse oppergod Wodan, die deze kunst ook beheerste. Nicolaas' uiterlijk zou ook overeen komen met het uiterlijk van Wodan. Meer sinterklaastradities lijken af te stammen van Germaanse tradities. Tijdens het Germaanse zonnewendefeest vroegen jonge meisjes aan Wodan een afbeelding van hun nog onbekende toekomstige geliefde; tegenwoordig zijn dat de speculaaspoppen ('vrijers'). Het gooien van cadeaus in schoorstenen zou afstammen van Germaanse offerplaatsen (vuurplaatsen). En ook Zwarte Piet stamt hiervan af: Wodan werd bijgestaan door de raven Hugin en Munin.

Vindplaats: Germaanse tradities & Sinterklaas bij Wikipedia

dinsdag, december 05, 2006

Woord 614


fijnmazigheidUit het samenwonen in een fijnmazigheid van straten, zoals de binnenstraatjes van de wijk Patershol, ontstonden als vanzelf onder de bewoners ongeschreven wetten waarbij wederzijdse hulpverlening en bijstand als gewone burenplicht werd aanzien Ook de stad beoogde een soort dienstverlening naar de bewoners toe waarbij veiligheid en leefcomfort van de buren centraal werden gesteld. Bij onheil, ziekte, brand, overlijden en bij werken die moeilijk door een gezin konden uitgevoerd worden, werd een handje toegestoken. De uitspraak beter een goede buur dan een verre vriend was toen zeker van toepassing.

Vindplaats: Historiek van de dekenijen van Gent bij Patershol.org

maandag, december 04, 2006

Woord 613


missiepatersYves T'Sjoen, 'Ik doe gelijk de missiepaters. Brieven van Paul Snoek aan Karel Jonckheere', in Revolver 28 (2001) 3, p.90-119.

Vindplaats: Kritische leeseditie van het volledig dichtwerk van Paul Snoek

zondag, december 03, 2006

Woord 612


raadsel


Het werk van de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges (1899-1986) ontketende niet alleen een ware revolutie in de Latijns-Amerikaanse letteren, ook elders groeide hij uit tot de invloedrijkste Spaanstalige schrijver van de 20ste eeuw. Toch werden zijn veelzijdigheid en originaliteit nooit bekroond met de prestigieuze Nobelprijs. De criteria die de Zweedse Academie hanteert bij het toekennen van de prijs behoren tot de best bewaarde geheimen aller tijden. Had Borges zich te sterk achter het Pinochet-regime geschaard ? Werd hij niet beschouwd als een serieus auteur ? Het blijft een raadsel. Tijd voor eerherstel, en dit onder de vorm van een zogenaamde “Premio Noble” of zeg maar de nobele prijs die overhandigd zal worden aan Borges’ weduwe, María Kodama. Twee Belgische schrijvers schreven een motivatie voor het toekennen van de prijs, en lezen die voor de uitreiking voor.

Vindplaats: Borgesfestival bij Passa Porta

zaterdag, december 02, 2006

Woord 611


hand


"De wind en de golven zijn altijd op de hand van de beste zeelui."

Vindplaats: Edward Gibbon - Brits geschiedkundige (1737-1794)
Geciteerd door MJ Smets op "Vierkant"

vrijdag, december 01, 2006

Woord 610


steunpilaren


Lineart vindt plaats in Hal 1 van het beurscomplex Flanders Expo te Gent (België). De centrale hal, dankzij een uniek bouwprocédé vrij van steunpilaren, is met een oppervlakte van 19.152 m2 het koninginnenstuk van Flanders Expo.
Het beurscomplex Flanders Expo is ideaal gelegen aan afrit 14 van de E 40 Brussel-Oostende, vlakbij het historische stadscentrum van Gent.

Vindplaats: Line-Art-site. The Art Fair. General info.

Lineart: Van vrijdag 1 december tot en met dinsdag 5 december 2006

Vrijdag 1 December, 11-22 u.
Zaterdag 2 December, 11-19 u.
Zondag 3 December, 11-19 u.
Maandag 4 December, 11-22 u.
Dinsdag 5 December, 11-19 u.

Powered by Blogger