Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, december 24, 2006

Woord 633


totaal


Ik maak een gedicht en dan ben ik mezelf, maar ook even de dichter, bijna zoals een persona. Binnen dat gedicht zijn er dingen die meer of minder bij me horen, maar die wel voor dat gedicht van belang zijn. Op dezelfde manier als dat ik "ik" schrijf in het gedicht; dan gaat het soms wel over mij en soms niet. Alles wat in het gedicht staat, daar neem ik verantwoordelijkheid voor, als dichter, maar dat hoeft niet noodzakelijk totaal en in die mate mijn standpunt te zijn. Je kunt een bespiegeling plaatsen die zinvol is binnen het gedicht, maar waar ik in het dagelijks leven nauwelijks aan denk.

Vindplaats: Remco Ekkers-Thuissite – Interview met H.H. Ter Balkt

Powered by Blogger