Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, december 15, 2006

Woord 624


betekenisIn de 19de eeuw werd dit idee prijsgegeven. De hoge vlucht van de vergelijkende en historische taalwetenschap leidde tot een heel andere opvatting van de etymologie. Dat woorden een 'eigenlijke' betekenis zouden hebben, was een hersenschim; en van een 'oorspronkelijke' betekenis viel niet te spreken, aangezien de oorsprong der woorden in een onpeilbaar ver verleden lag. In feite sprak men in de 19de-eeuwse etymologie niet graag over betekenis. Men concentreerde zich op de geschiedenis van de woordvormen, door klankwetten gerelateerd aan vormen in soms ver verwijderde verwante talen. Hoe verder terug in het verleden, hoe beter. Een woord waarvoor niet minstens een oer-Germaanse vorm gereconstrueerd kon worden, liever nog een oer-Indo-europese wortel, was nauwelijks interessant.

Vindplaats: Etymologie, passief en nog wat - Joop van der Horst (Leuven)- bij Taaluniversum

Powered by Blogger