Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, november 15, 2006

Woord 594


waanHet concept van de familieroman (Freud 1909) wordt hierbij als een minimaal heuristisch concept gehanteerd. Door de historische reconstructie van de genealogie en op basis van brieven en getuigenissen door derden, worden de fantasmatische verwerkingen van de reële genealogie geanalyseerd. Fantasmen als zijn vermeende Poolse adellijke afkomst, de band van zijn grootmoeder met Goethe in Weimar en de aanwezigheid van Napoleon bij de geboorte van zijn vader, zijn slechts drie dimensies die echter een consistente persoonlijke mythe vormen, waarvan de historische wortels beschreven worden. Daarna worden de effecten van deze fantasmatische constructucties in zijn filosofie in kaart gebracht. Door zijn uitspraak "Ich bin mehr noch Pole als ich Gott bin", neergeschreven in Turijn in januari 1889, knoopte hij terug aan bij een reeds voor zijn geboorte bestaande familiale legende, om daarna binnen te treden in het labyrinth van zijn waan.

Vindplaats: Vakgroep Duits – Daniel Devreese – Universiteit Gent

Powered by Blogger