Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, oktober 05, 2006

Woord 553


natuurlijkDe inhoud van het 27ste artikel uit de Universele Verklaring van de rechten van de Mens is duidelijk:
1. Iedereen heeft het recht om vrije deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap,
om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
2. Iedereen heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 27 zegt dus tegelijk iets over het fundamentele recht van iedereen om deel uit te maken van een potentieel publiek en over het fundamentele recht om als actor / creator een potentieel publiek aan te spreken en daar de vruchten van te dragen. Veel verduidelijkt dat nog niet natuurlijk.
Daarom pogen we onze visie hieronder in verschillende punten uit een te zetten.

Vindplaats: Visie en Missie Art.27 Vzw

Powered by Blogger