Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, september 22, 2006

Woord 540


sympathiek"Alles uit de kast is een sympathiek programma en Sven Speybrouck is bijzonder sympathiek. Echt: leve Sven Speybrouck! Toch was ik een beetje teleurgesteld. Een beetje meer literatuur had wel gemogen. Ik begrijp dat Eén het publiek niet wil afschrikken, maar je mag het ook niet onderschatten. Aan Walter van den Broeck kun je echt wel geweldiger vragen stellen dan: 'Overleest u uw teksten op het computerscherm of print u ze uit?' En waarom alweer Jef Vermassen opvoeren, als hij er toch alleen maar zit om nog maar eens zijn visie op de slechtheid van de mens te geven? Alles uit de kast is als een De laatste show voor boeken: even leuk, maar ook even vrijblijvend. Ik zou er niet voor thuisblijven en dat zou ik voor een diepgaander programma wel doen."

Hadewijch Ceulemans (doctoraatsstudente Middelnederlandse letterkunde) over Alles uit de kast in de Morgen

Powered by Blogger