Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, september 21, 2006

Woord 539


niets


Kunst is nooit een vrijblijvende aangelegenheid geweest voor de filosofie, maar eerder een risico en een bedreiging. De filosofie wil immers van alles het ‘wezen’, de ‘essentie’ vatten en dat wil ze ook met de kunst doen. Maar de kunst zal blijken op de filosofie zelf terug te slaan. Niets heeft het wezen van de filosofie zó bepaald en aangetast als haar betrokkenheid op de kunst. In die zin is filosofie in confrontatie met kunst méér dan ooit filosofie.

Dat is precies wat we aan de hand van de geschiedenis van de filosofie van de kunst willen laten zien – als voorbereiding op een lectuur van de moderne kunst vanuit kunstfilosofisch oogpunt. We bespreken achtereenvolgens de probleemstelling, het denken over kunst bij Plato, Aristoteles, Plotinos, Kant, Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Adorno, Bataille, Freud, Lacan, Lyotard, Derrida en een epoloog.

Vindplaats: Helder schilderen wat donker opkomt. Geschiedenis van de filosofie van de kunst

Powered by Blogger