Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, augustus 24, 2006

Woord 511


verbonden


U hebt geen arbeidsovereenkomst gesloten. Vanaf 1 juli 2003 geldt een nieuwe wet (art. 1bis van de wet van 27 juni 1969) waardoor u ook als werknemer wordt beschouwd wanneer u, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke prestaties levert en/of artistieke werken produceert in opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon.
In de nieuwe regeling van 1 juli 2003 kunt u echter ook het vermoeden werknemer te zijn weerleggen en aansluiten als zelfstandige. U moet dan wel kunnen aantonen dat u socio-economisch niet afhankelijk bent van een opdrachtgever.

Vindplaats: Kunstenaars - Federale Overdienst Sociale Zekerheid

Powered by Blogger