Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, juli 21, 2006

Woord 477


boeien


Om te beginnen dus maar de feiten. Evert Louis Smelik werd geboren op 8 september 1900 in Den Haag, aan het prille begin van de verschrikkelijke twintigste eeuw. Friedrich Nietzsche, de filosoof die hem zo zou boeien, was veertien dagen dood, de hemel boven Europa leek nog tamelijk helder en het leven van de meeste mensen verliep in de genoegelijke sporen van traditie en optimisme. Het christelijke onderwijzersgezin waarin Evert Smelik opgroeide was geen uitzondering, het leefde sober (de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs lag nog in de toekomst), vroom maar niet streng godsdienstig, mild en nogal musisch. De vader die tamelijk jong stierf, was muzikaal begaafd en zijn zoon erfde die liefde voor de tak van kunst die meer dan welke andere ook de strengheid van het calvinisme verzachtte.
Vindplaats:

Afkomstig uit: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985-1986, pag. 122-130.
EVERT LOUIS SMELIK 's-Gravenhage 8 september 1900 -- Geldrop 22 februari 1985





Powered by Blogger