Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, juli 09, 2006

Woord 465


koppenEen succesvolle loopbaan als acteur/theatermaker hangt volgens velen nog steeds af van geluk en toeval. De juiste persoon op de juiste plaats. Maar de freelancemarkt van vandaag eist ook zelfstandigheid en ondernemerschap. En dat is jammer genoeg niet zo eenvoudig. Toch kunnen zowel acteurs / theatermakers als organisaties misschien meer doen dan ze denken.
Op het VTi-salon van 12/12/2005 werden de koppen daarover bijeen gestoken. Er werd nagedacht over toekomstige pistes inzake loopbaanontwikkeling met acteurs, theatermakers, regisseurs, artistiek en zakelijk leiders, docenten, studenten, enz. Loopbaanontwikkeling ligt immers niet enkel bij het individu. Het is evenzeer de zaak van grote en kleine theaterhuizen, kunst- en cultuurcentra, werkplaatsen en opleidingen.

Vindplaats: Loopbaanontwikkeling acteurs en Theatermakers – Verslag van het salon op 12/12/2005 in Gent op theater.be

Powered by Blogger