Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, maart 06, 2006

Woord 365


gedaanteOpkomst van de gedaante. Uit de kosmos treden wezens naar voor die met ons verwant zijn. Ze verschijnen en wijken terug, sommigen blijven en wagen het avontuur. Aarzelend nemen zij bezit van de ruimte, soms zoeken ze toenadering tot elkaar. Crisis van het kennen, aanraken, zoeken. Wat is het statuut van de Andere in een wereld die nog maar pas ontstaan is ? Problematiek van de eenzaamheid. Geworpen worden in een wereld waar je de spelregels niet van kent, waarin je zelfs niet zeker bent een zin en betekenis te vinden. Geel versus zwart, leven versus dood, licht versus duisternis. Eén kleur mag niet domineren, het leven is slechts leefbaar als oefening in evenwichten. Teveel geel leidt tot krankzinnigheid. Daarom maken rood, geel en blauw op het Altaar (1982) de elementaire offergaven uit die in een mens de harmonie vestigen. Daarom ook verwijst de mannelijke gestalte in dit schilderij ‘Geel’ naar de figuur die voorkomt in de installatie ‘Gele Ruimte’ (Permanente Collectie van het PMMK) : ook daar biedt de afgebakende ruimte een existentieel noodzakelijk complement aan en toont ze het zoekende individu een mogelijke weg tot (zelf)ontdekking.

Vindplaats: De menselijke gedaante : ‘Geel’, 1986 – website Jean Bilquin

Woord 365 – gedaante – ma 6/3/2006

Powered by Blogger