Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, januari 19, 2006

Woord 319


filologisch3. Het voorbereiden en realiseren van 'producten' die de zichtbaarheid van het Vlaams talig, literair en intellectueel erfgoed bevorderen, b.v. publicaties, tentoonstellingen, voorstellingen, uitvoeringen, catalogi, thesauri, radio- en televisieprogramma's e.d.m.
4. De bestudering van de mogelijkheden van het gebruik van ICT voor het literair, filologisch en taalkundig onderzoek.
5. Op de hierboven geschetste gebieden bijdragen leveren aan de theorievorming op nationaal en internationaal gebied en aan het beleidsvoorbereidend onderzoek in Vlaanderen. “
Vindplaats: Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie - CTB (KANTL)
Doelstellingen van het CTB


Woord 319 - filologisch – do 19/1/2006

Powered by Blogger