Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, januari 16, 2006

Woord 316


rij


Zeg mij, romans, verhalen, novellen, wie heeft daar na zijn veertigste God nog aan toe behoefte aan? Wie leest nog dat fictief zogezegd scheppend psychologisch-filosofisch bellettristisch proza? Zijn er ooit romans gepubliceerd die thuishoren in de rij van de honderd boeken die het menselijk denken wérkelijk ingrijpend hebben beïnvloed?" Weverbergh stelt deze open vragen ergens in het begin van zijn boek. Tot op de laatste pagina blijven ze zinderen, tot de auteur ze met een krachtig 'neen' beantwoordt.


Julien Weverbergh - weverbergh '30-'70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor - Privé-domein, Arbeiderspers, Amsterdam, 350 p., 21,95 euro.

Vindplaats: 'Het is zo muisstil in de letteren' door Filip Rogiers in De Morgen

Woord 316 - rij – ma 16/1/2006

Powered by Blogger