Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, december 31, 2005

Woord 300


lastHet internet evolueert steeds meer van passief klikken-en-kijken naar actief delen en deelnemen. Denk maar aan de talloze blogs of de steeds uitdeinende sociale netwerken. Webguru's spreken van een nieuw tijdperk en noemen het Web 2.0, wat staat voor een nieuw, 'participatief' internet.
Een van de archetypische sites in dit Web 2.0-model is del.icio.us, een zogenaamde social bookmarking -site. Dat wil zeggen dat je de bookmarks of favorieten die je op de site opslaat, ook door anderen kunnen worden gezien.

Het is een erg simpel systeem: in plaats van je favoriete links op te slaan in je browser, doe je dat op de del.icio.us-site. Het handige is dat je je links op die manier overal ter wereld en met gelijk welke browser kunt bekijken. Ook als je een nieuwe computer koopt, heb je geen last met het importeren en exporteren van bookmarks. Je kunt overigens ook voor elke browser knoppen downloaden die zich in je werkbalk installeren. Zo hoef je niet telkens naar del.icio.us te surfen.

Vindplaats: Ergens in de mooie maar betalende archieven van De Standaard

Woord 300 - last - za 31/12/2005

vrijdag, december 30, 2005

Woord 299


kippenpotenRicardo Brey
07.10.2006 - 07.01.2007Het werk van Ricardo Brey (°1955, Havana) bestudeert de verhouding van de mens tot de natuur en de interactie tussen verschillende culturen, religies en culturele identiteit, waaronder zijn eigen Afro-Cubaanse wortels. Brey begon zijn carrière midden jaren zeventig met het maken van een soort 'vervalsingen' van historische geschriften van ontdekkingsreizigers. Op deze manier probeerde hij zijn geboorteland te bekijken vanuit het gezichtspunt van westerlingen. Vanaf de jaren tachtig maakte Brey ook sculpturen en installaties waar hij door een veelheid van uiteenlopende objecten te combineren verschillende culturen met elkaar in dialoog brengt. Uit zijn werk blijkt een complex netwerk van allusies en referenties. Individuele motieven, zoals vogels, krijgen een symbolische betekenis.
Zijn installaties, die hele ruimten vullen en een soort natuurgeweld suggereerden, vonden veel navolging onder jongere generaties Europese en Cubaanse kunstenaars. Zo bracht hij in een improviserend verband afvalmateriaal samen met resten van dieren, ging hij muren te lijf met pigment en voegde absurde, humoristische elementen toe in de vorm van bijvoorbeeld een zwenkende ventilator, voorzien van kippenpoten. In de loop van de jaren negentig was zijn werk te zien in tal van individuele en groepstentoonstellingen in een internationale context.

Vindplaats: Komende Tentoonstellingen in het Smak

Woord 299 - kippenpoten - vr 30/12/2005

donderdag, december 29, 2005

Woord 298


haaienNegatief én positief. Het is waar dat 'naar de vaantjes' een negatieve connotatie heeft, maar ik heb de figuurlijke betekenis naast me neergelegd. Ik zag ook echt de vaantjes: die kleine dartele vlaggetjes die door de wind bespeeld worden. Tegelijkertijd moest alles naar de haaien gaan vooraleer op Spinalonga te kunnen landen, en moesten tijd en ruimte zelve worden ontwricht.

Vindplaats: Interview met Peter Holvoet Hanssen op de logbladzijden van Yves Joris

Woord 298 - haaien - do 29/12/2005

woensdag, december 28, 2005

Woord 297


laboratorium


"De Universiteit Antwerpen wordt, gezien ons verzuilde verleden, een formidabele uitdaging. Gelovigen en vrijzinnigen zullen immers niet langer in een 'ideologische beschutte werkplaats' doceren en studeren. Als het initiatief lukt, wordt deze nieuwe universiteit een Vlaams laboratorium, waarin we als volwassenen anders dan vroeger met elkaar leren om te gaan. Niet omdat we onze overtuigingen overboord hebben gegooid, maar omdat we geleerd hebben die overtuiging te beleven in een samenleving die het anderszijn van de anderen niet langer als een bedreiging ziet, maar als een nieuwe kans."

Vindplaats: Anderszijn bedreigt niet, maar biedt kansen - Interview met Ludo Abicht in Tertio bij Liberales

Woord 297 - Laboratorium - woe 28/12/2005

dinsdag, december 27, 2005

Woord 296


plan"Brabants Licht - Ida Spee en Werner Moonen
De tijd zichtbaar

Van Ida Spee en Werner Moonen verscheen in eigen beheer een opmerkelijk boekje: De tijd zichtbaar, met als ondertitel: foto’s en prozagedichten op locatie. De Tilburgse graficus Moonen fotografeert al geruime tijd met zelfgebouwde pinhole-camera’s, houten kisten met een minuscuul gaatje. Het licht dat daardoor valt projecteert het beeld van buiten gespiegeld op lichtgevoelig materiaal. Meestal laat Moonen de belichting zowat een uur duren. Van het aldus ontstane negatief maakt hij contactafdrukken. Die hebben vaak een merkaardige tijdloze, soms raadselachtige, soms zelfs dreigende atmosfeer. Enerzijds lijkt de tijd nog sterker dan anders stil te zijn gaan staan, anderzijds kun je nog de lichtsporen zien die voorbijgangers achtergelaten hebben. Inderdaad lijkt soms het verloop van de tijd zichtbaar. Of, zoals de fotograaf zelf het uitdrukt: “Het is een film van een uur, maar dan op één foto.” Aan het werk met zijn primitief ogende camera ontmoette hij op een mooie dag de tekstschrijfster Ida Spee. Dat was aan het Wilhelminakanaal, niet ver van waar Spee werkt en woont. En waar zij ook prozagedichten schrijft en fantaseert over het leven van de mensen die zij vanuit haar raam voorbij ziet gaan. De ontmoeting van de schrijfster en de fotograaf leidde niet alleen tot het plan een boekje uit te geven – bestaande uit een aantal tweeluiken met links de tekst, rechts de foto - maar ook tot een expositie. Die vindt plaats aan de Lovense Kanaaldijk 123, loopt tot en met 9 oktober en is open van vrij- tot zondag, 13-17 uur. Het boekje is daar ook te koop voor € 8,- .
Voor Brabants Licht selecteerde ik zes tweeluiken die ik het meest geslaagd vond."

Vindplaats: Brabants licht - Ida Spee en Werner Moonen : De tijd zichtbaar

Woord 296 - Plan - di 27/12/2005

Woord 295


dichtgetimmerd


"Bij stilte moet ik altijd aan stilzwijgen denken, aan verzwijgen. Ik kan mij er iets bij inbeelden als Rutger H. Cornets De Groot van een reactionaire agenda spreekt, of Marc Reugebrink deze uitlatingen (daarom niet noodzakelijk de mensen zelf, toch niet in hun zelfbewustzijn) als extreem-rechts omschrijft. Deze jonge dichters vluchten in elk geval: in een dichtgetimmerd klankspel, in mythologieën, in huiselijke gedichten met de rolluiken neer. Daarbij geldt dan de vraag of ze in hun stilte-eis nog wel naar de mening, de cultuur, de woordenschat van een ander willen, kunnen, durven luisteren. Want stilte proef je best alleen. Zonder die 6 miljard postmodernisten om je heen."

Vindplaats: Xavier Roelens in "Wat is het postmodernisme?" op zijn eneris.web-log - 15/12/2005

Woord 295- Dichtgetimmerd- ma 26/12/2005

zondag, december 25, 2005

Woord 294


mascaraHet was twee uur in de nacht toen we ons naar het wat achteraf gelegen herenhuis begaven waar we 's middags kamers hadden gereserveerd. Pas na veel bellen en kloppen, werd de voordeur schielijk geopend. De man leidt ons door een lange, donkere gang, en opent aan het eind ervan een deur. Het feest is hier nog in volle gang. In een mist van tabaksrook ontwaar ik mannen die uitgeteld met het voorhoofd op tafeltjes liggen; vrouwen die in netnylons en met uitgelopen mascara nog proberen te dansen; lege flessen en gebroken bierglazen. Het was, heb ik later bedacht, de bende van Jan de Lichte.
Die nacht schrik ik wakker. Ergens in de krochten van dit herenhuis, krijst een vrouw. Eerst denk ik nog aan een vergrijp of handgemeen, maar dan weet ik beter. Het moet Mieke Maaike geweest zijn.

Vindplaats: Aalst bij Ed Schilders Reizen en Boeken

Woord 294 - Mascara - zo 25/12/2005

zaterdag, december 24, 2005

Woord 293


wapen


Het spreekt vanzelf dat ik nogal gevoelig ben op dit punt. En dan komt het hard aan om dat soort mop van een vriend te krijgen. Ze vertegenwoordigt namelijk exact het soort standpunten dat dit soort behandeling veroorzaakt. En omdat woorden meer steken dan eender welk wapen. Er was wel een opmerking bij, in de zin van "ik stuur dit wel, maar eigenlijk denk ik zo niet".

Vindplaats: Jim on the web over Racistische moppen

Woord 293 - wapen - za 24/12/2005

vrijdag, december 23, 2005

Woord 292


verklikkerspasta


Een biljet van 10 euro en Een exemplaar van 5 euro werden ingesmeerd met verklikkerspasta en in een portemonnee gestopt. de geldbeugel werd weggestopt in de ...

Vindplaats: Ergens in het archief van Het Nieuwsblad, thans onbereikbaar

Woord 292 - verklikkerspasta - vr 23/12/2005


http://www.flickr.com/photos/philiphoorne/94984175”/>

donderdag, december 22, 2005

Woord 291


bierdrinker


"Oordelen zijn alleen waardevol, als ze positief zijn. Ieder afwijzend, afkeurend oordeel, ook als het als bevinding nog zo juist is, wordt onecht, zo gauw men het uitspreekt. Wat mensen over elkaar zeggen, daarvan zijn tweederde zulke 'oordelen'. Als ik van een mens zeg, dat hij me tegen staat, dan is dat een eerlijke uitspraak. Aan wie dit hoort wordt het overgelaten, of hij de schuld aan dit tegenstaan aan mij of de ander wil toeschrijven. Zeg ik echter van iemand, dat hij ijdel is of gierig of dat hij drinkt, dan doe ik hem onrecht. Op deze manier zou ieder mens zich snel door oordelen laten 'te gronde richten'. Volgens dit soort oordeel is Jean Paul een bierdrinker, Feuerbach een zijden sok en Hölderlin een gek geweest. Is daarmee iets over hen gezegd, meer over hen bekend geworden? Evengoed kan iemand zeggen: de aarde is een planeet, waarop vlooien zijn. Dit soort 'waarheden' zijn het summum van vervalsing en bedrog. Werkelijk echt zijn we alleen, waar we ja zeggen en respecteren. Het vaststellen van 'fouten', al klinkt dat nog zo fijnzinnig en intellectueel, is niet een oordeel, maar roddel."

Vindplaats: Herman Hesse over kritiek bij Schoon Schip Online(een onderdeel van Chroom.net)

Woord 291 - bierdrinker - do 22/12/2005

woensdag, december 21, 2005

Woord 290


entertoets"Toen ik om de sfeer op te snuiven in een aantal nummers van Kunsttijdschrift Vlaanderen bladerde, las ik ook de korte boekbesprekingen aan het eind van elk nummer. De enigszins vaste poëzierecensent schreef op een jaar tijd drie keer het woord 'postmodernisme' in een negatieve context; hij had het onder andere over een “schreeuwerig postmodernisme”. Gelijkaardige zaken hoorde ik over een inzending voor de Soetendaelewedstrijd (waar ik in de jeugdjury zetel) zeggen: “Het schreeuwt het postmodernisme!” Ik verdedigde – in het mekka van de entertoets en van de gevoelspoëzie – een reeks van vier prozagedichten die voor mij op een ongrijpbare manier de wetten van de thermodynamica verbeeldden. (Bart De Block heet de dichter, beste nieuwsgierige uitgevers, redacteurs, tijdschriftenmakers,... en een derde prijs was zijn deel.) Blijkbaar was er voor een aantal juryleden iets not done aan zijn gedichten.
Postmodernisme is bij sommige jonge dichters een scheldwoord geworden. Het maakt duidelijk teveel geluid en men is op zoek naar stilte. Stilte is toch de tegenhanger-term in die recensies in Vlaanderen."

Vindplaats: Xavier Roelens in "Wat is het postmodernisme?" op zijn eneris.web-log - 15/12/2005

Woord 290 - entertoets - woe 21/12/2005

dinsdag, december 20, 2005

Woord 289


oogmerk"Het vervalsen van informatie is al zo oud al de mensheid zelf. Bij geschiedkundigen is het een bekend gegeven dat in bronnen valse informatie kan staan. Daarom worden altijd meerdere bronnen geraadpleegd en wordt daar gekeken wie en wat de scrijver was, zodat de bijbedoelingen uit de tekst gefilterd kunnen worden. Neem bijvoorbeeld een Romeinse geschiedsschrijver als Tacitus. Omdat de Romeinen graag hun eigen geschiedenis verheerlijkten is een deel van wat hij schreef veel mooier dan de werkelijkheid. Het doel van de geschiedenis die hij schreef was niet een zo waarheidsgetrouw mogelijke geschiedenis schrijven, maar een zo mooi mogelijke geschiedenis die waar leek. Wie bronnen op het internet raadpleegt moet zich feitelijk die zelfde zaken in gedachte houden als een historicus die bronnen uit het verleden onderzoekt. Wat was het oogmerk van de schrijver en waar komt de informatie vandaan. Pas dan kan een min of meer kloppend totaalbeeld gecreëerd worden."

Vindplaats: Martin Baselier in een reactie op "De betrouwbaarheid van internetbronnen-2" bij Koen Vervloesem

Woord 289 - oogmerk - di 20/12/2005

maandag, december 19, 2005

Woord 288


jachtrijder


Misschien is niet iedereen het met me eens, maar Roy Schuiten is voor mij een van de grootste talenten die we ooit in Nederland hebben gehad. Een fantastische jachtrijder, die twee maal de wereldtitel achtervolging behaalde. Aan de andere kant vind ik dat Roy het karakter niet had om een echte grote te worden. Ik heb hem een paar jaar geleden gesproken en toen was hij dat niet met me eens. Hij noemde zijn overwinningen op en die zijn indrukwekkend. Maar hij heeft me toch niet overtuigd. Hij woont al jaren in Portugal en hij staat natuurlijk ook uitgebreid in Wielerhelden van Oranje

Vindplaats: 16 december de geboortedag van Roy Schuiten (bij wielrennen.blog)

Woord 288 - jachtrijder - ma 19/12/2005

zondag, december 18, 2005

Woord 287


raspsodie
Wel alle hens aan dek. Bekleed met de last van de leiding wie met slecht nieuws kan omgaan, wie de leergang die vorming heet met goed gevolg gesmaakt en verteerd heeft. Pas dan, en dan alleen, kan het sprookje aanvangen met “Er is overal en op alle plaatsen…”. En swingt de rapsodie.

Greetje Suys,
Business Development Manager, publieke sector, SD WORX

Vindplaats: Opinie: Rapsodie in goed - beter - best op de
SD-worx-website


Woord 287 - rapsodie - zo 18/12/2005

zaterdag, december 17, 2005

Woord 286


wilt


Vraag: Is het hij wilt of hij wil?
Antwoord
Correct is: hij wil.

Toelichting
Bij de meeste werkwoorden krijgt de vorm van de tegenwoordige tijd voor de derde persoon enkelvoud de uitgang -t. De onregelmatige werkwoorden kunnen, zullen, mogen en willen zijn uitzonderingsgevallen, evenals het werkwoord zijn (hij is). De vorm voor de derde persoon enkelvoud is bij kunnen, zullen, mogen en willen gelijk aan die voor de eerste persoon: hij kan, hij zal, hij mag, hij wil.
In die delen van het taalgebied waar de uitgang -t vaak komt te vervallen (hij heef, hij blijf enz.), is wel eens sprake van verwarring en wordt de -t soms hypercorrect toegevoegd: hij wilt.

Zie ook
Je kan / kunt
Meldt / meld u aan
Naar verluid / verluidt
U heeft / hebt
Zoudt / zou u

Naslagwerken
ANS (1997) , p. 98

Vindplaats: Taaladvies, vraag 384.

Woord 286 - wilt - za 17/12/2005

vrijdag, december 16, 2005

Woord 285


dynamica


OMAR MUÑOZ
(Amsterdam, 1971)

Dromer. Schrijver. Lezer. Studeerde zowel sociologie als wetenschaps- en technologie dynamica om daarna als essayist, recensent en sciencefictionschrijver verder te gaan. Melancholisch futurist met steeds terugkerende fascinatie voor technologie, het sublieme van de ruimte en droomlogica. Schrijft en denkt graag over muziek, identiteit, technologie, schoonheid, drugs en film.

Vindplaats: Meer over Omar Munoz bij sciencefictionschrijver.nl

Woord 285 - dynamica - vr 16/12/2005

donderdag, december 15, 2005

Woord 284


missie


3Het is natuurlijk de vraag of het geschetste beeld een nastrevenswaardige situatie is, voor de mens en de poëzie. Het antwoord daarop van Inspecteur Lee van de Nova Politie luidt dat het niet alleen een nastrevenswaardige situatie is maar een noodzakelijke. Zijn geheime missie is nog immer dezelfde: de boodschap verspreiden dat wie wil overleven, de taal op neurofysiologisch niveau moet bekijken. Op het niveau van de zenuwcellen, in de chemische samenstelling van de mens ligt de mogelijkheid tot verandering en poëzie kan een instrument zijn om die verandering tot stand te brengen. “Prisoners of the Earth, come out” roept hij.3

Vindplaats: Neurofysiologie van de poëzie bij Arie Altena

Woord 284 - missie - do 15/12/2005

woensdag, december 14, 2005

Woord 283


afstandMartin Veltman had twee dichtbundels gepubliceerd voordat hij de reclame in ging. Hij bedacht ' 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten' en claimde 'Heerlijk Helder Heineken', waar hij de beste papieren voor had. Samen met vormgever Nico Heij en marketingman Giep Franzen richtte hij in 1962 reclamebureau FHV op. FHV onderscheidde zich destijds van andere bureaus doordat copywriters, vormgevers en marketingmensen als eenheid aan een campagne werkten. FHV groeide snel en fuseerde in 1970 met het Amerikaanse BBDO. Veltman verzon de naam D'66 en verzorgde de promotie van de partij in de beginjaren.
Eind jaren zeventig nam Veltman, winnaar van vele creativiteitsprijzen, langzaam afstand van de reclame en ging weer gedichten schrijven. 'Reclame vulgariseert je ziel op den duur, je vervlakt. Gedichten zijn een alibi voor me om te bestaan.' Veltman schreef in vaste versvormen als sonnetten en vilanellen en koos daarmee voor de beperking, net als in de reclame.

Vindplaats: Een nieuwe lente een nieuw behang. Reclame en Litertuur in De Groene Amsterdammer van 13 september 1995

Woord 283 - afstand - woe 14/12/2005

dinsdag, december 13, 2005

Woord 282


verderWEGBESCHRIJVING

Auto's en autocars :

Vanaf de Brusselse Ring : afrit 18 Drogenbos, vervolgens naar rechts (als u komt vanuit Bergen) ofwel naar links (vanuit Gent, Antwerpen of Luik). De Stallestraat volgen tot aan de Peugeot-garage. Naar links afslaan en de Neerstalsesteenweg volgen (tramrails) tot aan het St Denijsplein.
Vervolgens naar rechts afslaan (J. Baptiste Van Péstraat), onder de brug door en een beetje verder bevindt zich Vorst Nationaal.

Vindplaats: Routeplan naar Vorst Nationaal

Woord 282 - verder - di 13/12/2005

maandag, december 12, 2005

Woord 281


vuurwerk"Op zaterdag 20 november om 20.00 uur geeft de Zwitserse zangeres Laurence Revey een concert in de Stadsschouwburg van Brugge.
Laurence Revey is in eigen land al sinds haar debuutalbum een ster. Ze staat nu terecht aan het begin van een internationale doorbraak.
Laurence Revey zorgt voor "ongewoon" vocaal vuurwerk. Drums, percussie en samplers kleuren haar stemcomposities tot bevreemdende klanklandschappen. Door de integratie van experimentele geluiden overstijgt haar muziek de Franse en Zwitserse traditionele muziek.
Voor haar platenwerk krijgt ze onvoorwaardelijk steun van de bekende producer Hector Zazou."

Vindplaats: Laurence Revey bij kkunst.com

Woord 281 - vuurwerk - ma 12/12/2005

zondag, december 11, 2005

Woord 280


weerga


De Etrusken hadden Hun kerngebied (Etrurië) in Toscane, Ten zuiden van Firenze. Het was gelegen tussen de Arno en de Tiber. De Romeinen noemden de Etruscen: Tusci. Toscane is dus het Land van de Tusci. De Romeinen hadden het nodige overgenomen van de volkeren die zij onderwierpen, w.o. de Etrusken. Hun Staatsinrichting en Bouwkunst kenden hun weerga niet. Zij presteerden veel op het gebied van waterbeheersing, stedebouw en vestingwerken. De Romeinen, de sterkste en meest begaafde van de Italiaanse stammen, gingen in de Leer bij de Etrusken en, via Hen, bij de Grieken. Ze Namen wat Ze zagen echter niet klakkeloos Over, maar voegden daar veel eigens aan toe.

Vindplaats: Italiaanse kunst bij de Kunstbus

Woord 280 - weerga - zo 11/12/2005

zaterdag, december 10, 2005

Woord 279


toonbankDe schitterende muziek van I Muvrini wordt in onze contreien warm onthaald. Ze zingen in de Corsicaanse taal en creërden een eigen stijl door traditionele muziek en eigen composities te combineren. Hun 'best of' album "A Strada" is goed voor goud en hun vorige album "Umani" uit 2002 ging in België meer dan 20.000 keer over de toonbank.

Vindplaats: I Muvrini in Vorst Nationaal bij Sherpa.


Woord 279 - toonbank - za 10/12/2005

vrijdag, december 09, 2005

Woord 278


krakenEr is ook spontane auditieve mimesis: wanneer je het kraken van trekkend hout ervaart als het kloppen van een geest, of donder als het bulderen van een boze god. Inzake auditieve nabootsingen moet het 'noli me tangere' aangevuld met 'noli me videre' .

Vindplaats: Stefan Beyst over Mimesis

Woord 278 - kraken - vr 9/12/2005

donderdag, december 08, 2005

Woord 277


ingeroosterdDoornroosje zoekt een nieuwe medewerker voor haar entreekassa.

Functieomschrijving:
De kassamedewerker verkoopt de entreetickets aan de avondkassa. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken, vaardig zijn met computers en goed kunnen hoofdrekenen. Je werkt gemiddeld ongeveer 5 uur per week, met name ’s avonds en ’s nachts en wordt door Doornroosje ingeroosterd. Naast integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel kenmerkt klantvriendelijkheid en een gastvrije houding jouw persoonlijkheid.

Ben jij minimaal 18 jaar en spreekt deze baan jou aan? Reageer dan voor 17 december 2005 naar stijn@doornroosje.nl

Vindplaats: Kassamedewerker gezocht bij Doornroosje

Woord 277 - ingeroosterd - do 8/12/2005

woensdag, december 07, 2005

Woord 276


garant


"Eén goed gedicht en zes goede singer-songwriters. Dat is POETRACKS, een verse Wintertuinproductie, die garant staat voor een avond op niveau. In opdracht van de Wintertuin bewerken de muzikanten het gedicht tot zes nieuwe popsongs. Elke muzikant speelt naast zijn versie van het gedicht een aantal eigen nummers. In de eerste editie van Poetracks wordt het gedicht 'Alleen' van Gerard Reve bewerkt door: Anne Soldaat (Darryl Ann), Solex, Henk Hofstede (de Nits), Henk Koorn (Hallo Venray), Solo (J. Perkin) en Mullhouse."

Vindplaats: Nieuws van the Nits

Woord 276 - garant - woe 7/12/2005

dinsdag, december 06, 2005

Woord 275


duit


Jef Verhamme: ,,Laat ons zeggen dat iedereen wel zijn duit in het zakje heeft gedaan. De verbondenheid van de Desselgemnaars met onze Flandrien is dan ook zeer groot en zal blijven bestaan. Daarvan is dit standbeeld een stille getuige. Het staat op de juiste locatie. En aan dit pleintje geven wij nu al de officieuze naam: het Briek Schottepleintje. Hopelijk zal de Waregemse gemeenteraad deze naamgeving straks willen goedkeuren.''

Vindplaats: Gelezen op de regio-nieuwsbladzijden van het Nieuwsblad (Ma 5/12/2005)

Woord 275 - duit - di 6/12/2005

maandag, december 05, 2005

Woord 274


boeiend


Toen BOK er kwam, werd ik meegesleurd in een maatschappelijk gebeuren dat een van de rijkste periodes uit mijn leven is geworden. Eigenlijk heb ik dankzij de literatuur een zeer boeiend leven gehad. Zowel in de tijd dat ik weverbergh was, als in de periode van de uitgeverij. Nogmaals, ik ben minder ontgoocheld in de literatuur dan in het instituut dat zo heet."

Vindplaats: 'Het is zo muisstil in de letteren' , interview met Julien Weverbergh door Filip Rogiers

Woord 274 - boeiend - Ma 5/12/2005

zondag, december 04, 2005

Woord 273


verlossing


"Uiteindelijk bleven alle heteroniemen afsplitsingen van Pessoa zelf.
Dat was zijn tragiek, schrijft Willemsen in "Het ik als vreemde": de wensdroom een ander te zijn, kon niet uitkomen.
Maar, schrijft Willemsen, wellicht ligt de grote waarde van dat werk 'juist ín die mislukte verlossing, (. . .) het besef van de onmogelijkheid het leven te leven'."

Vindplaats: Over de heteroniemen van Fernando Pessoa

Woord 273 - verlossing - zo 4/12/2005

zaterdag, december 03, 2005

Woord 272


waterdrager


En als die status ooit verdwijnt? Als het werk minder wordt?
Dat is een angst. Ik hoop dat ik het herken als ik echt slechtere dingen ga maken. Want ik wil niet eindigen als waterdrager, daar ben ik echt te ijdel voor. Ik ben ambitieus en wil op de top van mijn kunnen stoppen.
Ik moet nu naar de sportvereniging omdat ik een hartinfarct heb gehad. En ik heb vroeger als student veel tennis, hockey en volleybal gespeeld. Maar nu ga ik er met minder plezier heen, omdat ik nu ballen moet laten gaan die ik vroeger zou hebben gehaald. Dat vind ik vervelend, dan ga ik liever niet.

Vindplaats: Interview met Rutger Kopland op Onlijn.nl

Woord 272 - waterdrager - zat 3/12/2005

vrijdag, december 02, 2005

Woord 271


knopBeschrijf het geluid van je gitaar.
De Telecaster klinkt passief als een normale Telecaster. Actief is het een beest en heeft ook nog met een knop 6 DB extra paraat. In combinatie met de Kendrick versterker............. dat zou je moeten horen. De Dobro heeft een heel vol en warm geluid. Of dat door de jaren komt, tja dat weet ik niet. Luister maar een keer naar het geluidsfragment.

Vindplaats: de gitaar van Patrick Van Gerven

Woord 271 - knop - vr 2/12/2005

donderdag, december 01, 2005

Woord 270


vaartocht


(Reden om Amersfoort te bezoeken: 1 van de 3: het Mondriaan Huis, het Armando Museum en de Vaartocht door de binnenstad).

Vindplaats: Kersvers - Woensdag 30 november 2005

Woord 270 - vaartocht - do 1/12/2005

Powered by Blogger