Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, juli 31, 2005

Woord 183


bekken
In: " Nooit begrepen: 'Elvis the pelvis'. Het bekken. Hoe, waar, het bekken? "

Woord 183 - bekken - Zo 31/07/2005

zaterdag, juli 30, 2005

Woord 182


boodschapper
In: " Zoals de aloude gewoonte het wilde werd de boodschapper vakkundig om het leven gebracht. Alleen namen sommigen onder ons zich voor om een volgende keer toch ook eerst eens naar de boodschap te luisteren. "

Woord 182 - boodschapper - Za 30/07/2005

vrijdag, juli 29, 2005

Woord 181


wandel
In: " In het vijandig strafschopgebied ging hij aan de wandel met de libero van de tegenpartij. Het seizoen was goed begonnen."

Woord 181 - wandel - Vr 29/07/2005

donderdag, juli 28, 2005

Woord 180


opheldering
In: " Van waar de foto's bleven komen was een hem raadsel. Hij hoopte dat iemand ooit een antwoord aan zou dragen dat voor wat opheldering kon zorgen. "

Woord 180 - opheldering - Do 28/07/2005

woensdag, juli 27, 2005

Woord 179


brilloos
In: " Bijziend als wat en brilloos als nooit eerder diende ik de terugtocht aan te vatten..."

Woord 179 - brilloos - Woe 27/07/2005

dinsdag, juli 26, 2005

Woord 178


nesten
In: " Eigenlijk stelde hij nauwelijks iets meer voor dan een man die met zijn bijdegrondse 'charme' van een vleesversnijder telkens weer zichzelf in de nesten werkte... En daar, een beetje een zielenpoot toch, niet eens een mallemoer om leek te geven..."

Woord 178 - nesten - Di 26/07/2005

maandag, juli 25, 2005

Woord 177


koel
In: " Het meer bleek koel in hem, ook lang na Benno's gelijknamige bundel..."

Woord 177 - koel - Ma 25/07/2005

zondag, juli 24, 2005

Woord 176


pluchevampier
"Rozemarijke schrok zich een hoedje maar weigerde een gil te slaken. ‘Aha! Het meisje met de mooie vooruitzichten!’ grijnsde de roze wolf, terwijl hij al zijn voorpoten uitstrekte om … ‘Poten thuis!’ snauwde Rozemarijke. ‘Wachtwoord?’ vroeg de roze wolf. ‘Plattekaas’. ‘Maak dat je grootje wijs’. ‘En ga jij maar een ander lastigvallen, verschoten pluchevampier’, beet ze van zich af, terwijl ze de roze onverlaat een dreun tegen zijn kop verkocht met haar streekgerechtenmand. ‘Aha, paté!’ riep het beest likkebaardend. ‘En streekbieren! Mag ik mee naar je grootmoe?’ ‘Eerst moet je drie vragen correct beantwoorden’. ‘Ah, hoe sprookjesachtig. Spreek op, o Rozemarijke’. ‘Ben je goed wijs? Wat staat in ’t midden van Parijs?’ De roze wolf rimpelde zijn foeilelijke snuit, zodat hij op de streekkrant van verleden week begon te lijken. ‘De Eifeltoren’, antwoordde hij dan. ‘Mis poes!’ riep Rozemarijke triomfantelijk uit. ‘En daardoor hoef ik mijn twee andere vragen niet meer te stellen, domoor!’. ‘Maar wat staat er dan in ’t midden van Parijs?’ vroeg de roze wolf pruilend. ‘De letter r, lelijkaard’. ‘Melige rijmende mop’, smaalde de wolf. ‘Flauw!’."

Copyright: Bjarne Donderdag

Vindplaats: Schuine teksten 64: Rozemarijke bij Bjarne Donderdag


Woord 174 - pluchevampier- Zo 24/07/2005

zaterdag, juli 23, 2005

Woord 175


bedreigd
"In juni verscheen het eerste nummer van het literaire tijdschrift Kinbote onder redactie van Joris van Casteren, Arie Storm, Jeroen Vullings en Menno Wigman. De naam Kinbote is ontleend aan Charles Kinbote, de hoofdpersoon in de roman Pale fire (1962) van Vladimir Nabokov. ‘In deze roman komen alle literaire genres samen’, aldus Arie Storm. De samenstellers willen volgens het redactionele voorwoord ‘het literaire tijdschrift nieuw leven in blazen’ en wel door ‘naar de moderne roman op zoek te gaan, die ergens tussen feiten en verzinsels doorsnurkt’. Voor het eerste nummer is het thema ‘Bedreigd’ gekozen, omdat het slecht gesteld is met Nederland. In het tijdschrift is slechts één terugkerende rubriek: een gerenommeerde buitenlandse schrijver die verslag doet van zijn of haar tijd in Nederland. Cintra Wilson kwijt zich met verve van die taak in het artikel ‘Tulpen, toiletten en toupets’. Ze vergelijkt Nederlanders, Belgen en Amerikanen met elkaar op een droogkomische en vooral beeldende wijze. Eigenlijk lijkt ze tot de conclusie te komen dat Belgen en Amerikanen niet enorm veel van elkaar verschillen in buikomvang en biergebruik. De Nederlanders daarentegen hebben haar hart gestolen en zo’n vooroordeel wil je natuurlijk graag in stand houden."

Vindplaats: Hoeveel dreiging kunnen wij aan? bij Annette Van den Bosch


Woord 175 - bedreigd - Za 23/07/2005

vrijdag, juli 22, 2005

Woord 174


spaak
In: " Niets loopt spaak als hij rijdt en op dun metaal zijn wereld bouwt. "


Woord 174 - spaak - Vr 22/07/2005

donderdag, juli 21, 2005

Woord 173


vingerspitsengevoel
In: "Vingerspitsengevoel of niet, zeker is dat wie ze oefent, ze niet ook nog 'ns hoeft te kruisen... "

Woord 173- vingerspitsengevoel - Do 21/07/2005

woensdag, juli 20, 2005

Woord 172


geel
In: "Toen Zabriskie gevallen was vond ik niet dat ik in het geel vertrekken kon, alsof er niets was gebeurd." ('King' Lance Armstrong)


Woord 172 - geel - Woe 20/07/2005

dinsdag, juli 19, 2005

Woord 171


partituurkarakter"In een aantal gedichten gaat Ouwens niettemin iets verder. Hij gebruikt dan een procédé dat én op de wijze van een partituur én als visuele markering fungeert. Nogal wat regels in Arcadia blijken uiterst kort te zijn; bijna steeds wordt er dan iets afgesloten: een zin, een strofe of het gedicht als geheel. Omdat de afsluiting ook op een andere wijze wordt aangegeven - door een punt, een strofegrens of de grens van het gedicht - fungeert de kortheid van de regel als extra visuele indicatie. [10] De lezer, die de kortheid aan ziet komen, weet misschien eerder dan anders het geval zou zijn geweest dat er een afsluiting volgt en wordt zich bewust van de gevolgen voor toonhoogte en tempo; met het partituurkarakter van een tekst is het procédé is in ieder geval niet strijdig. Dat blijkt al uit het feit dat het ook bij dichters als Lucebert en Campert in ruime mate voorkomt. In het licht van latere ontwikkelingen in het werk van Ouwens is het van belang te constateren dat dit procédé van de visuele afsluiting al in Arcadia een belangrijke rol speelt."

Ouwens' ruimte. De functie van het versregelwit van Arcadia tot Mythologieën - Gert de Jager - publicatiedatum 8 april 2002, artikelnummer 02.01 - In Neerlandistiek


Woord 171 - partituurkarakter - Di 19/07/2005

maandag, juli 18, 2005

Woord 170


klapperschroefIn: "Panamarenko: Klapperschroef-Rugzak-Met-Vliegenier & other works"

Woord 170 - klapperschroef - Ma 18/07/2005

zondag, juli 17, 2005

Woord 169


vondst"Het gebrek aan logica van het scenario van Stigmata wedijvert met dat van de dogma's van de moederkerk. Toch probeert scenarioschrijver Tom Lazarus wanhopig steeds nieuwe verklaringen te verzinnen voor de vet uitgesmeerde spektakelscènes. De aardigste vondst is misschien wel dat het Vaticaan koste wat het kost tracht te verhinderen dat een onwelgevallige versie van het lijdensverhaal openbaar gemaakt wordt. Jezus zou daarin oproepen tot een directe devotie, zonder tussenkomst van de kerk, en dat is natuurlijk een bedreiging voor deze machtige institutie.

(De santenkraam van het Vaticaan - door Hans Beerekamp in Nrc Handelsblad)

Woord 169 - vondst - Zo 17/07/2005

zaterdag, juli 16, 2005

Woord 168


feestenZoals in "Vandaag beginnen de Gentse Feesten"

Woord 168 - feesten - Za 16/07/2005

vrijdag, juli 15, 2005

Woord 167


taalvervlakking"Niet lang geleden raakte ik verstrikt in het woord depressief. Ik gebruikte het, maar zei er tegelijkertijd bij dat ik helemaal niet depressief was of wilde zijn, en dat het me tegen de borst stuitte dat ik me vereenzelvigde met een ziektebeeld, terwijl ik in feite probeerde een gemoedstoestand te beschrijven, waarvoor een ruime sortering van woorden ter beschikking staat, zoals bedroefd, verdrietig, terneergeslagen, moedeloos, bedrukt, somber. Kortom, ik betrapte mijzelf op een ernstige vorm van taalvervlakking. Zou die voortkomen uit de neiging om te kiezen voor een woord met extra gewicht, als een vorm van belangrijk maken, van aandacht trekken, of gewoon uit gemakzucht?"

Vindplaats: Zeg het met onkruid - in Weekly Residuum - Galerie Lieve Hemel
Woorduitleg: taalvervlakking/vervlakking van de taal

Woord 167 - taalvervlakking - Vr 15/07/2005

donderdag, juli 14, 2005

Woord 166


stiltemoment"Vanmiddag hielden we met zijn allen een stiltemoment voor de slachtoffers van de terreur in Londen"

Woord 166 - stiltemoment - Do 14/07/2005

woensdag, juli 13, 2005

Woord 165


haverkistZoals in "Plotseling dook hij op als een bok op een haverkist."

Woord 165 - haverkist - Woe 13/07/2005

dinsdag, juli 12, 2005

Woord 164verlucht
"Deze brief is nu, met een uitvoerige inleiding en noten door Couperus-specialist Luc Daems, verschenen bij De Carbolineum Pers. Het boek van 27 cm. telt 46 blz. De tekst is volledig met de hand gezet en op de handpers gedrukt op geschept Zerkall papier. Het boek is verlucht met initialen, vier foto's van Van den Oever in Baarn, een portret van Couperus, en een gedeeltelijke reproductie van de bewuste brief."

Vindplaats:Le Divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de Tachtigers. Ed. Luc Daems. Essen: De Carbolineum Pers, 2002.
Bij Neder-L
Woorduitleg: verlucht/versierd - geïllumineerd - geïllustreerd

Woord 164 - verlucht - Di 12/07/2005

maandag, juli 11, 2005

Woord 163daver
"Het waren er maar twee, niet veel ouder dan hijzelf, en uiteindelijk bleek alles wat ze van hem wilden een vuurtje, maar hun gefluit en geroep in de lege straat - 'Hey Mister! Mister!' - hebben hem toch behoorlijk de daver gegeven en hij bekomt er maar traag van.
Zonder licht te maken blijft Emiel in de hall staan luisteren. Deze hall is een van de vele knooppunten in het labyrint van aan elkaar aansluitende en met elkaar verbonden huizen, achterhuizen en bijgebouwen waartoe Pension Kokkinou is uitgegroeid. Er staat een tafel waar post voor de gasten ligt te wachten en waarop de habitués hun eigen brieven en kaarten gefrankeerd achterlaten voor de postbode."

Vindplaats: Uit: Athenes adem van Wim Neetens in de Brakke Hond
Woorduitleg: daver/bibber - dreun

Woord 163 - daver - Ma 11/07/2005

zondag, juli 10, 2005

Woord 162professie
"Als we kijken naar de verhalen van Mary Percy en Gertrude More zien we dat Gertrude perfect in dit profiel past. Zij was zeventien toen ze in het klooster aankwam. Mary Percy was betrekkelijk ouder (reeds 29), maar we moeten wel bedenken dat Mary reeds enkele jaren in andere kloosters had verbleven. Wat betreft de leeftijd van professie, moeten we ons tevreden stellen met enkel de gegevens uit Brussel aangezien deze in de lijsten van Kamerijk niet gegeven zijn. De gemiddelde leeftijd ligt hier iets hoger, namelijk op ongeveer 22 jaar. Dit is niet verwonderlijk aangezien de professie meestal een aantal jaren na de intreding in het klooster plaats vond. De jongste zuster die haar geloften aflegde was 16 jaar. De oudste te Brussel was reeds 52 jaar oud."

Vindplaats: De vrouwen achter het habijt
Twee Engelse benedictinessen ver van huis. De brieven van Mary Percy (1569-1642)en de biografie van Gertrude More (1606-1633) - Bieke Verhoelst
Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis - Academiejaar: 2002-2003 Katholieke Universiteit Leuven - Promotor: Prof. Dr. J. Verberckmoes
Woorduitleg: professie/beroep-betrekking

Woord 162 - professie - Zo 10/07/2005

zaterdag, juli 09, 2005

Woord 161betreurde
"Er werden twee nieuwe verhalen van Krijgelmans opgenomen, de eerste na een stilte van meer dan vijftien jaar. Marc Kregting heeft het over de misschien wel belangrijkste, hedendaagse mooie jonge god uit de Vlaamse letteren: J.M.H. Berckmans. Diens litanieën uit de goot overtuigen niet zozeer door hun zogenaamd doorleefde en authentieke belijdeniskarakter, maar door een door allerlei muzikale principes gestuurde taalbehandeling. Jeroen Overstijns stelt zich in zijn bijdrage naar aanleiding van het kleine oeuvre van de betreurde Wim Neetens de vraag op welke manieren hedendaagse Vlaamse proza-auteurs hun maatschappelijk engagement verwerken in hun werk."

Vindplaats: Marc Reugebrink: Flanders Language Village Revisted bij Neder-L
Woorduitleg: betreurde/jammerlijke - te betreuren

Woord 161 - betreurde - Za 09/07/2005

vrijdag, juli 08, 2005

Woord 160snok
"Ik kwam bij hen maar stond even parcheggio, kon er toch
nog blijven aan hangen, maar druppelsgewijs kwamen de anderen ook terug. De beklimming hierna (ja het was inderdaad geen meter vlak ...) reden toch wel weer net dezelfde 2 weg zeker ... Het tempo viel even helemaal stil in het peloton en ook zij waren foetsie. Met een groep van een 30-tal man reden we de plaatselijke ronde binnen. Daar moesten we nog over een erg steile klim (bijna 20%). Ik besloot dat het hier dus maar moest gebeuren. Ik voerde de forcing vanaf het begin van de klim, maar maakte pas het verschil op 100 meter van de top, waar ik even mijn verzet op 39-18 gooide en er een snok aan gaf. Aurélien Champenois ging gezwind mee en even later kwamen ook o.a. : ploegmaat Thomas Opdebeeck (1e jaars !), Julien Vermote, Justin Vanhoecke, Kenneth Bulthynck ... aansluiten."

Vindplaats: Wedstrijdverslagen van de jonge wielrenner Tim Declercq
Woorduitleg: snok/ruk-'trek'

Woord 160 - snok - Vr 08/07/2005

donderdag, juli 07, 2005

Woord 159besmuikt
Met name komt Gilliams op twee plaatsen in Het verkoolde alfabet voor. Een eerste keer vertelt de ik hoe hij zich Maurice Gilliams altijd voorstelt als de man voor het venster uit het gelijknamige doek van Henri De Braekeleer, Gilliams’ geliefde schilder, waar hij dan ook uitvoerig over heeft geschreven. De Wispelaere zegt dat naar analogie met Gilliams, die zich Paul van Ostaijen voorstelt als “Marc, die ’s morgens de dingen groet” (Alfabet, p. 137). Via associatie herinnert De Wispelaere zich verder hoe hij in de klas Marc groet ’s morgens de dingen voordroeg, waarna “de ruimte zwol vol met besmuikt gegiechel” en hij nog wekenlang “treiterend [werd] aangesproken met ‘dag klein visselijn mijn’” (p. 138). Eerder in het boek vertelt de ik-persoon al hoe hij voor ‘Zazou’ wordt uitgescholden omdat hij witte sokken draagt. Overigens lezen we zelfs in Scherzando ma non troppo al een gelijkaardige scène:
’s Anderendaags riep de leraar mij vooraan op de trede, las ten aanschijn van de hele klas het gedicht voor en brandmerkte mij als een vroegrijp en bedorven kereltje. Als een reeks geselslagen stortte het lachsalvo op mij neer. Nooit eerder heb ik mij brutaler verongelijkt en vernederd gevoeld als toen en het voorval heeft een heimelijke eerzucht in mij aangevuurd. (Scherzando, p. 21)

Vindplaats: Gilliams in het Verkoolde alfabet
Woorduitleg: besmuikt/heimelijk - stiekem

Woord 159 - besmuikt - Do 07/07/2005

woensdag, juli 06, 2005

Woord 158gitzwart
De zestigste verjaardag van Hans van de Waarsenburg in 2003 werd tevens opgeluisterd met de publicatie van Across the fields, vijf gedichten met tien grote zeefdrukken van Jan Hendrix en vertalingen van Pura López Colomé (Spaans) en Peter Boreas (Engels).
Gedichten en prenten hebben Galway en de Aran Islands in Ierland als onderwerp, en zijn gedrukt in gitzwart voor de rotsen en grijsgroen voor het schuimende Atlantische water.
Gezet uit de Dante, gedrukt op Zerkall Kupferdruckbьtten in een oplage van zestig exemplaren, waarvan er ongeveer twintig in Europa beschikbaar zijn.
Gebonden door Binderij Phoenix in groengrijs linnen, formaat 25.5x18.5 cm, 43 blz.; prijs € 225.

Vindplaats: Uit het Nieuws op de homepage van Hans van de Waarsenburg
Woorduitleg: gitzwart/zwart als git -zwarte, harde delfstof

Woord 158 - gitzwart - Woe 06/07/2005

dinsdag, juli 05, 2005

Woord 157dorser
In 1930 zwierf Den Doolaard als gastarbeider door Frankrijk. Hij was daar afwisselend steenhouwer en druivenplukker, dorser en sjouwer. Dergelijk zwaar werk was hem zeker niet te min, en hij kon het lichamelijk door zijn sporttraining ook goed aan, maar van schrijven kwam het voorlopig niet. Toch kon in 1931 de - ook letterlijk - met vaart geschreven roman De druivenplukkers verschijnen, die in Nederland vele kopers vond. Het is een breed opgezette raamvertelling over vooral ruwe en eerlijke seizoenarbeiders die tijdens de druivenoogst in een Franse wijngaard hun hartstocht voor vrouwen, drank en geld niet bedwingen. Het lezerspubliek vond zijn spannende en in erotisch opzicht vrijmoedige verhalen verfrissend.

Vindplaats: Biografie van Spoelstra, Cornelis Johannes George
Woorduitleg: dorser/iemand die het graan dorst

Woord 157 - dorser - Di 05/07/2005

maandag, juli 04, 2005

Woord 156brutaal

'Remco Campert zag ik optreden, ik kon me helemaal niet voorstellen dat je daarop voet van gelijkheid mee om zou kunnen gaan'. Dat zegt Bernlef in een interview. Niet dat ik gedichten schrijf, maar het schoot me te binnen toen ik Tjitske Jansen, Hagar Peters, Vrouwkje Tuinman en Maria Barnas zag voordragen. Zo'n 15, 20 jaar jonger dan ik, mooi, brutaal en vrij. In staat om zichzelf uit te drukken en iets oorspronkelijks te doen. Ik kan alleen maar tegen ze opkijken. Wel schrijven ze veel over de liefde en dan vooral de verloren variant. Vreemd genoeg staat dat ver van me af. Maria Barnas las een gedicht over een gelukkige liefde, het enige dat ze daarover schreef, vertelde ze. Een visioen, zei ze. En dat is het, heel mooi.

Hij schenkt witte wolken in mijn glas
blauwe lucht. IJsblokjes rinkelen in het landschap
en de dag is een tafel voor twee.

[uit: Twee Zonnen, 2003]

Vindplaats: Visioen op Karens weblog
Woorduitleg: brutaal/onbeschaamd

Woord 156 - brutaal - Ma 04/07/2005

zondag, juli 03, 2005

Woord 155metaaldetector
"25 april 2005
Er gebeurt hier op La Higuera niks en er gebeurt van alles. Gasten komen –op doorreis eventueel- en gasten gaan. Het is prachtig voorjaarsweer. Op zaterdagvond jongstleden heb ik voor het eerst in mijn leven een ceremonieel lint doorgeknipt samen met een vriend. Het markeerde de ingebruikneming van het huis in een belendend stadje van een gemeenschappelijke vriendin. Voor haar was het ‘t begin van een nieuw bestaan en wij, als lintenknippers, hebben een instrumentele, bemiddelende en emotionele rol gespeeld in haar proces op weg naar dit huis. Jan, een van de gasten hier bracht van zijn tocht met een metaaldetector langs ‘oude’ plekken [‘zwaaien’ noemt hij die zoek-handeling] een oude spaanse 10 cents-munt [0,1 peseta] van 1945 en een krant [die hij zomaar vond, zonder metaaldetector] van 23 juli 1943 mee. Een krant uit de ‘Franco-tijd’ met o.m. een opvallende foto van de duitse generaal von Rundstedt die samen met een turkse generaal ergens in Parijs op bezoek is. En op dezelfde pagina een foto van een amerikaans amphibievoertuig met amerikaanse soldaten op patrouille in Noord Afrika. Vermeld wordt ook nog dat het voertuig IN het water net zo snel rijdt als op het land. 62 jaar geleden en in de maand waarin ik wegens luiheid bleef zitten in de eerste klas van de hbs. Het lezen, nu, gaat gewoon door. Het schitterend gebrek [van Arthur Japin] heb ik uit. Mooi verhaal en met plezier gelezen. Ergens in de tweede helft van het boek wijdt hij enkele regels aan het verschil tussen ‘tolerantie’ en ‘acceptatie’. Wat, volgens hem, ligt bij de dreiging die het woord tolerantie lijkt in te houden. En ‘aanvaarding’ wat je meer bij acceptatie kunt voelen. De begrippen komen aan het eind weer terug als hij, vanuit het gezichtspunt van de hoofdfiguur, beschrijft hoe haar liefde voor de andere centrale figuur van invloed is geweest op het verloop van hun beider levens. Boeiend: af en toe proef ik er weer eens aan."

Vindplaats: 25 april 2005. Een dagboek (van Erik Ykema) op euronet
Woorduitleg: metaaldetector/toestel om metaal te ontdekken

Woord 155 - metaaldetector - Zo 03/07/2005

zaterdag, juli 02, 2005

Woord 154morspot

Me gieng'n een vrandrienge doen an uus'uus en meen shanse get. Mienne kooz'n is metsnoare en je wilde dadde wel achtr'eure doen..! Da gienk nogool ne klets skill'n in de pries, van den dag van vandoage witje nie mièèr met hoeveele daj 't ofstooft oj entwodde lat doen..!
(Moeder tot zoon) Ge moe nu ne kièè kiekk'n noa dien taofle ..! 't Is ool kaffee neev'nst joen zatte. Gee weere gebrield nièè ... nen brielpot daj gy zyt ..!" (en tot de dochter) "En gy ..!" Ge moe'gy dao nie zitt'n gidder'n .. van ge zie wok zuk'een brielkoente ..! Kiekt maor ekièè an joen voet'n ... 't is ool bruuslienge up de groend ... 't ligt teetne voir een gièèl nest kiek'ns ..!"

Of: In Standaardnederlands:
We zouden een verandering aanbrengen aan ons huis en we hebben geluk gehad. Mijn neef is metselaar en hij wilde dat wel na de uren doen. Dat zou nogal een verschil maken in de prijs, want vandaag de dag weet je niet meer wat een goede prijs is als je iets laat uitvoeren.
Moet je nu eens kijken naar die tafel! Er ligt overal koffie naast je kopje. Je hebt weer gemorst, he... wat ben je toch een morspot!
En jij! Je moet daar niet zitten giechelen... want je bent ook een morspot! Kijk maar eens naar je voeten... er liggen overal kruimels op de grond, er ligt genoeg te eten voor een heel nest kippen!

Vindplaats: West-Vlaams bij Wikipedia
Woorduitleg: morspot/brielpot, morsig mens

Woord 154 - morspot - Za 02/07/2005

Woord 153missienegertje
Twee jaar geleden werd op Klapstuk alles in gereedheid gebracht voor de presentatie van een nieuwe literaire boreling: Plaza Real. Door problemen met de subsidies bleven de beschuiten met muisjes uiteindelijk in de kast staan (Veto jaargang 24, nr. 26). De redaktie kreeg even later wel de kans om De Vlaamse Gids over te nemen. Erik Spinoy werd hoofdredakteur.
De Vlaamse Gids? Was dat niet het ledenblad van het liberale Willemsfonds? Het leek onverzoenbaar met de vooruitstrevendheid van het konsept van Plaza Real. Spinoy maakte zich ook die bedenking maar voorzitter Verhulst van de Stichting De Vlaamse Gids drukte hem op het hart dat er naar een ontzuiling gestreefd werd. Spinoy kon zijn oren amper geloven en knikte naar eigen zeggen "als een missienegertje nadat een hele buslading scholieren langs geweest was". We schrijven lente 1998.

Vindplaats: Het essay als intellektuele dildo. Literair tijdschrift Nieuwzuid voorgesteld op Klapstuk
Woorduitleg: missienegertje/beetje beduimeld begrip voor een licht achteruitgestelde figuur

Woord 153 - missienegertje - Vr 01/07/2005

Powered by Blogger