Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, april 30, 2005

Woord 091lelijk

" Soms heb ik een grote behoefte aan uitgesproken 'lelijke' verzen, zoals Paul Snoek er enkele schreef. Niet alleen het lezen ervan regenereert mij, maar ik zou me nog nieuwer voelen mocht ik er een paar kunnen of durven schrijven.Verzen waarvoor de oppervlakkige betrachter de neus ophaalt. Verzen waarbij je alles van je af zou willen schudden wat naar suiker smaakt of naar honing ruikt. Ja, werkelijk lelijk lijkende verzen om het Sublieme aan te tonen, zoals een fotograaf een verweerd of afgetakeld gezicht vastlegt op film. Op die wijze kan de oneindige schoonheid van de aftakeling langzaam tot ons doordringen en ons diep ontroeren. Wel moeten we de foto zorgvuldig en aandachtig bekijken. We moeten ons afvragen hoeveel felle zon, bittere koude, snijdende wind en snerpende regen dit gelaat hebben geteisterd. We moeten het vergelijken met de verweerde rots wiens zand over de ganse woestijn verspreid ligt."

Vindplaats: Schriftstuk - Iris Van de Casteele
Woorduitleg: lelijk/niet mooi/afzichtelijk


Woord 091 - lelijk - Za 30/04/2005

vrijdag, april 29, 2005

Woord 090eenkennig

" Il y a des grands amours et il y a des amourettes. Er zijn grote liefdes en er zijn vrijerijtjes. Grote liefdes wortelen in de kern van je ziel, je teert op ze, ze vreten aan je. Ze zijn onontkoombaar en onvermijdelijk. Een ‘amour’ gaat om geven, alles geven, onvoorwaardelijk, hoe dan ook. Een ‘amourette’ gaat om nemen, nemen wat je nodig hebt, op een bepaald ogenblik. Grote liefde is altruïsme, levensnoodzakelijk, levensadem. Een vrijerijtje is opportunisme, een luxeproduct, amusant tijdverdrijf, een folietje. Amourettes kunnen naast en na elkaar bestaan. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen. Grote liefdes daarentegen zijn meer eenkennig. Ze duiken maar een keer in de zoveel jaar op. Na afloop hangt hun schaduw nog jaren over je liefdeslust heen, soms zelfs voor het leven. Ze laten niet voldoende licht om iets nieuws te laten groeien. Men zegt dat het verdriet altijd even lang duurt als de liefde heeft geduurd. Liefde is wreed (schoon).
24-04-2005, 16:15:15 Rafaela "

Vindplaats: Bitterzoet op 24/04/2005
Woorduitleg: eenkennig/eigenzinnig

Woord 090 - eenkennig - Vr 29/04/2005

donderdag, april 28, 2005

Woord 089moker

"De moraal lijkt evenals de tijd opgeschort. En in de beoordeling van wat er onder de ogen van de lezer gebeurt - of dreigt te gebeuren: sommige gebeurtenissen bestaan wellicht alleen uit hun eigen dreiging - zit er voor de lezer niets anders op dan meezwalken met de zwaarte of de lichtheid waarmee de gebeurtenissen afwisselend worden bezien en zonder meer genegeerd. Lindgren is zeer goed in staat de vraag naar het recht, en zelfs de noodzaak van afrekening, nu eens te tonen als een veertje dat je wegblaast, dan weer als het gewicht van een moker die omhoog wordt gezwaaid. Daarbij is een grimmig of sardonisch soort humor, in de situaties zelf en in de gebezigde taal, nooit helemaal afwezig. De morele medaille heeft nooit minder dan twee kanten, die beide het bezichtigen waard zijn."

Vindplaats: Torgny Lindgren, recensies en interviews : Een vlo in een konijnevacht
Woorduitleg: moker/zeer zware hamer

Woord 089 - moker - Do 21/04/2005

woensdag, april 27, 2005

Woord 088langoor

"W.L. Idema/M. Schipper/P. Schrijvers: Mijn naam is Haas. Dierenverhalen in verschillende culturen. Een analyse van de fabel en de rijke verscheidenheid in dierenverhalen in verschillende culturen door de eeuwen heen. Met o.a. de verhalen van Joel Chandler Harris' Uncle Remus en Brer Rabbit, de Noord- Amerikaanse zwarte langoor met z'n roots aan de Afrikaanse Westkust. 'Willen we ons zelf doorgronden, dan is het lezen en bestuderen van de dierenverhalen en -fabels van J.C. Harris zeer aan te bevelen'."

Vindplaats: Het konijn in de mens - Konijnklijke bibliotheek
Woorduitleg: langoor/ezel - haas - konijn/iets of iemand met lange oren

Woord 088 - langoor - Woe 27/04/2005

dinsdag, april 26, 2005

Woord 087krokkerig

" De prijs was voor Koffers Zeelucht, de tweede (mooie) bundel van Hagar Peeters. Philip Hoorne brengt op zijn weblog wel een krokkerig verslagje uit. Krokkerig zijn we aldaar van hem gewoon trouwens. Bart Meuleman, die hoewel medewerker aan de "Encyclopedie van fictieve Kunstenaars" zelf helemaal echt is, hult zich inzake Bloemen en Bekers voorlopig in stilzwijgen..."

Vindplaats: Krokkerig, een Rigolle-bericht
Woorduitleg: krokkerig/iets dat het midden houdt tussen krokant en knapperig; misschien net iets stoerder

Woord 087 - krokkerig - Di 26/04/2005

maandag, april 25, 2005

Woord 086schimmel

"Niet half zo slecht, dunkt mij, als ondergronds gaan met Renate Stopverf. Niet half zo slecht als temidden van de oorlogsrantsoenen opgesloten zitten met Renate Stopverf, de Ernst, de Nuance en de laatste Serieuze Lezer. Aan hun voeten ligt de literatuur, overdekt met schimmel en rot. Om beurten steken de vier een teen uit en geven de reutelende literatuur een por.
‘Kom op: hoe loopt het af?’ sissen ze. ‘Hoe loopt het af?’ "

Vindplaats: jaeggi blogt
Woorduitleg: schimmel/soort zwam/witte uitslag

Woord 086 - schimmel - Ma 25/04/2005

zondag, april 24, 2005

Week 085coryfee

Persoonlijk heb ik een boontje voor een gekke verteller als Balen Vlas die echter nooit een boek heeft 'mogen' publiceren bij een erkende uitgeverij. Zijn fragmentarische Geschiedenis van Amerika zou een mooi cultboek kunnen zijn. Ook andere talenten als Gie Bogaert, Johan Vandenbroucke, Rita Demeester en Kris Peeraer debuteerden in die jaren bij DBH. Het bleek zelfs mogelijk dat in hetzelfde nummer Herman de Coninck een essay pleegde en onmiddellijk daarna werd uitgekleed door Rudi Laermans die geen vrede nam met De Conincks pleidooi vóór moeite en tégen video en VSO. In dat fameuze nummer 15 uit de herfst van 1987 gaat DBH bij monde van Bart de Man voor het eerst ook zijn tegendraads, polemisch karakter cultiveren. Voortaan wordt in elk nummer een Nederlandse coryfee uitgekleed. Het moet maar eens gedaan zijn met hoogdravende, literaire huisvlijt zonder inhoud. Geen Vorm, maar Vent - of Vrouw - was het adagium van DBH in die dagen.

Vindplaats: Geen Vorm maar Vent of Vrouw en Verloren Onschuld bij www.hermandeconinck.be
Woorduitleg: coryfee, uitblinker


Woord 085 - coryfee - Zo 24/04/2005

zaterdag, april 23, 2005

Woord 084project

"De kritiek kan mij wel erg raken. Je kunt dat moeilijk uit je gedachten bannen. Van dat laatste "spul" (Zomerzot/Somersault, rv) bleef bijvoorbeeld de kritiek van Jos Joosten hangen: "Maar het wachten blijft op de bundel waarin Declercq al zijn ontegenzeggelijke poëtische potentie aanwendt voor een werkelijk groots project dat ook iets te zeggen heeft". Welke bundels zijn er onlangs gepubliceerd die ook werkelijk iets te betekenen hadden?! Bij de laatste bundel van Paul Bogaert (Circulaire systemen, rv) die al prijzen in de wacht heeft gesleept, stel ik mij vragen hoor! Twintig kutgedichtjes van tien regels lang allemaal, over eendjesviskramen, draaideuren, betonmolens,… Ik weet niet wat daar zo groots aan is."

Vindplaats: Poliep - Reinout Verbeke in gesprek met Miguel Declercq
Woorduitleg: project/(plan voor een gezamenlijke) onderneming...

Woord 084 - project - Za 23/04/2005

vrijdag, april 22, 2005

Woord 083stijloefening

"Het enige dagboek dat zich met het hare laat vergelijken is dat van Alexander van Goltstein uit dezelfde tijd. Hij was een jongeman uit een Gelderse adellijke familie, die een dagboek begon toen hij zeventien jaar was. Het loopt van 1801 tot 1808. Hij dacht herhaaldelijk na over zijn motieven om een dagboek bij te houden, of, zoals hij het noemde, 'te denken met de pen'. Hij noemt rationele motieven, zoals geheugensteun of stijloefening, maar de eerste aanzet was een meer gevoelsmatige overweging, zoals blijkt uit de eerste zin, waarin hij spreekt van het 'voornemen om een dagboek van mijn hart te maken'. "

Vindplaats: www.egodocument.net
Woorduitleg: oefening in stijl

Woord 083 - stijloefening - Vr 22/04/2005

donderdag, april 21, 2005

Woord 082plataan

"'it takes a whole village to raise a child' , luidt een Afrikaans gezegde. Maar waar is toch die plataan gebleven waaronder de oude wijze mannen en vrouwen zitten om te vertellen over hun ervaringen? Is er vandaag nog ergens een plek te vinden waar anderen, dan de eigen ouders en leerkrachten, ervaringen en kennis doorgeven aan de kinderen die ademloos luisteren?"

Vindplaats: de literaire school
Woorduitleg: plataan, een loofboom

Woord 082 - plataan - Do 21/04/2005

woensdag, april 20, 2005

Woord 081pleinvrees

"Stel: je bent pak ‘m beet ergens tussen de twintig en de vijfentwintig jaar. Je Okki’s bewaar je in een multomap en je hebt een vervelend kapsel. Je hebt bovendien last van pleinvrees, huidschilfers en een lui oog. Bovendien stop je altijd je strips die je van de bibliotheek hebt geleend onder je snelbinders en spaar je wuppies. Als u inderdaad zo iemand bent, het beste ermee. Gooi deze PC dan in de pot onder u en leest u voortaan eens wat van die impotente intkoelies van Nymph."

Vindplaats: Propria Cures, Literair Tsjernobyl
Woorduitleg: ziekelijke angst voor open plaatsen, agorafobie

Woord 081 - pleinvrees - Woe 20/04/2005

dinsdag, april 19, 2005

Woord 080halszaak
"Voor Campert is literatuur leuk, maar geen halszaak, zo lijkt het. Regelmatig wordt hem oppervlakkigheid verweten. Daarover haalt hij zijn schouders op. Misschien past zijn werk niet binnen de Nederlandse literatuur? De schrijver oppert het voorzichtig: ‘Ik denk ook dat het soort schrijven dat ik beoefen hier minder wordt gewaardeerd dan bijvoorbeeld in Engeland of de VS. Ik ben beïnvloed door de Angelsaksische literatuur, waar het gebruik van het understatement als stijlmiddel vrij normaal is. […] Als ik oppervlakkig ben, dan ben ik oppervlakkig, maar dat kun je me dan niet verwijten.’"

Vindplaats: Over Remco Campert op Nedweb, Literatuur in context.
Woorduitleg: zaak om zwaar aan te tillen

Woord 080 - halszaak - Di 19/04/2005

maandag, april 18, 2005

Woord 079halsstarrig
"Een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave. Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter door veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld."
Dietrich Bonhoeffer,Verzet en overgave; brieven uit de gevangenis
343 pagina's (1995), Ten Have Baarn. ISBN 90 259 4009 9

Vindplaats: Bonhoeffer werkgezelschap
Woorduitleg: halsstarrig, stug, vol- of aanhoudend, hardnekkig

Woord 078 - halsstarrig - Ma 18/04/2005

zondag, april 17, 2005

Woord 078ban

"In de jaren negentig worden de grenzen tussen het geleefde leven en het geschreven leven uitbundig en uitputtend literair verkend. Deze verkenningstocht wordt geruggensteund door een cultuur waarin het echte leven zo rauw en bloot mogelijk wordt getoond. De Big Brother-metafoor, altijd voorhanden als er iets met camera’s en staatscontrole aan de hand was, is met de populariteit van het Big Brother-televisieprogramma definitief in onbruik geraakt. In de literaire werkelijkheid gaat het etaleren van het «ik» met meer dubbelzinnigheid gepaard. Toch wordt er behoorlijk gemord en geklaagd in de marges van het literaire bedrijf over «de narcistische samenzwering» van schrijvers, uitgevers en publiek die elkaar vinden in hun honger naar het echte leven (Frans Thomése), over de uitwassen van het autobiografisch schrijven die als enig bestaansexcuus het «echt gebeurd» hebben (Elsbeth Etty), over «het virus van de autobiografie» met als gevolg dat er «allerlei hysterisch-maniakale vragen» worden gesteld aan niet-geïnfecteerde schrijvers (Joost Zwagerman), over het gebrek aan maatschappelijk engagement van schrijvers (Rogi Wieg), over de dominantie van super-ego’s in de literatuur (Aleid Truijens) en over het gevaar dat literatuur meer en meer in de ban van de journalistiek raakt en haar eigen karakter verliest (Arnold Heumakers)."


Vindplaats: "Negentigers graven zich autobio" bij De Groene Amsterdammer, 20/7/2002.
Woorduitleg: ban, soort betovering...

Woord 078 - ban - Zo 17/04/2005

zaterdag, april 16, 2005

Woord 077mantelzorgmakelaar
"De mantelzorgmakelaar is een jong en veelzijdig beroep. Het krachtenveld, waarin de mantelzorgmakelaar zich beweegt is complex en steeds aan veranderingen onderhevig. Er wordt dan ook een zwaar beroep gedaan op de competenties van de mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar is praktisch, is ondersteunend naar de mantelzorger toe, kent de beleidsterreinen van de gezondheidszorg en de Arbo wereld, weet zich als dienstverlener en probleemoplosser te presenteren, is in staat complexe en steeds veranderde vraagstukken helder te verwoorden, onderhandelt gemakkelijk en met oog voor diverse belangen, en adviseert betrokkenen.

Vindplaats: Mantelzorgmakelaar bij Transfergroep
Woorduitleg: "bemiddelaar in vrijwilligerszorg voor naaste hulpbehoevenden"

Woord 077 - mantelzorgmakelaar - Za 16/04/2005

vrijdag, april 15, 2005

Woord 076pacificatie
"We zullen spijkerhard moeten zijn jegens degenen die onze gemeenschappelijke fundamenten willen vernietigen," waarschuwt Geert Mak aan het einde van zijn essay. "Maar daarin moeten we precies en zorgvuldig opereren. We zullen onze rechtstaat moeten overeind houden en onze medeburgers moeten verdedigen, niet in de laatste plaats de allerzwaksten: minderheden, allochtone vrouwen en kinderen. We zullen soms pijnlijke maatregelen moeten accepteren, juist om belangrijke en zeldzame kwaliteiten te redden: onze pacificatie, met als nevenproduct onze befaamde tolerantie.

Vindplaats: Gedoemd tot kwetsbaarheid op Wikipedia Geert Mak
Woorduitleg: vredestichting/-sluiting

Woord 076 - Pacificatie - Vr 15/04/2005

donderdag, april 14, 2005

Woord 075kweekvijver
"De economisering die de universiteit bedreigt is door en door ideologisch aangedreven: privatisering, economisering, kwantificering. De dogma's van de dag. Terwijl de culturele sfeer, de diensten (openbaar vervoer, musea, scholen en universiteiten) aan een heel andere logica moeten beantwoorden dan de economische. De universiteit is geen kweekvijver voor de industrie. Als het zo doorgaat, worden alle centers of excellence aan onze universiteiten direct of indirect gesponsord en gestuurd vanuit het militair-industrieel complex (zoals in Amerika maar al te vaak het geval is). Dat kan toch niet de bedoeling zijn. "

Vindplaats: Bij de les blijven. Lieven De Cauter over de economisering van de KU Leuven.. ©Copyright De Standaard 12/4/2005
Woorduitleg: kweekvijver: voedingsbodem

Woord 075 - kweekvijver - Do 14/04/2005

woensdag, april 13, 2005

Woord 074thuisverlangen
"Jeroen Theunissen werd in 1977 geboren in Gent, waar hij nog altijd woont en werkt. Bij het verschijnen van zijn debuutroman 'De onzichtbare' (2004) werd hij uitgeroepen tot 'gevaarlijk talent' (Volkskrant) en tot 'zonder twijfel de beste debutant dit jaar' (Jeroen Overstijns). In het voorjaar verschijnt zijn poëziedebuut 'Thuisverlangen'."


Vindplaats: Nieuws van het toneelhuis.
Woorduitleg: verlangen naar alle vormen van 'thuis'
Woord 074 - thuisverlangen - Woe 13/04/2005

dinsdag, april 12, 2005

Woord 074groen

«Triiit, triiit. Een dag in de klas is kierewiet», zegt Kathy. «Met groene
planten komt alles tot rust. Planten staan niet te stressen. Ze vallen niet
op maar maken de klas wel gezellig.» «Witte muren, fluokaften, flashy
pennenzakken en grijze vloeren maken me zenuwachtig», zegt Julie.
«Groen maakt rustig. Het is geen toeval dat elk schoolbord groen is.»
«Planten veranderen het geluid», zegt Cleo. «Al wat schel en fel is
verdwijnt. In een klas vol planten klinkt alles alsof het van mos gemaakt
is.»


Vindplaats: Doe de Jun (Pdf-bestand!)
Woorduitleg: een kleur/jong...

Woord 073- groen - Di 12/04/2005

maandag, april 11, 2005

Woord 072lucratief
"Elke beroepsgroep had zijn eigen liedjes. Instrumenten hingen in de wachtruimte van de barbiershop om wachtenden aan te sporen zich te verstrooien met muziek. De opkomst van liedventers betekende de afgang voor minstrelen, die nu voor rovers en vagebonden werden aangezien. Sommige minstrelen gingen zelf liederen verkopen. Liedverkopen was lucratief, ze konden wel 20 shilling verdienen, een klein fortuin wanneer je bedenkt dat in de 17e eeuw een kwart vijfhonderdste vlees een halve penny kostte. 'Mercuren' verkochten midden 17e eeuw pamfletten met huishoudelijk nieuws."Vindplaats: 'Pedlars and Patterers' bij Literatuur S

Woorduitleg: winstgevend
Woord 072 - lucratief - Ma 11/04/2005

zondag, april 10, 2005

Woord 071spitant
"Is Tabula rasa een goed boek? Ja en nee.
Het lijdt aan dezelfde ziekte als Kaas met gaatjes: soms langdradig, dan weer spitant en sterk. Het is zonde dat Roger Van de Velde het publicatieproces niet zelf heeft kunnen opvolgen: hij had er allicht in geschrapt tot er een pareltje overbleef."Vindplaats: Eric Vlaminck over Roger van de Velde in De Brakke Hond
Woorduitleg: bruisend/vitaal
Woord 071 - spitant - Zo 10/04/2005

zaterdag, april 09, 2005

Woord 070versnellen
versnellen versus aanvallen
(P.R. - Di 05/04/2005 - Cat. Versus)Vindplaats: Versnellen (Versus) bij Arcadim in Arcadië
Woorduitleg: sneller gaan
Woord 070 - versnellen- Za 09/04/2005

vrijdag, april 08, 2005

Woord 069gewricht
"En ik bedoel letterlijk investeren in jonge mensen. Tieners en vroege twintigers. En wel omdat deze teksten vaak uit noodzaak geschreven zijn. Eenzelfde noodzaak die ook een literaire performance kenmerkt. Het is de noodzaak van het voelen draaien van het bot in het gewricht. Letterlijk door de lijfelijke onhandigheid die jongeren kenmerkt, figuurlijk door de manier waarop zo'n jongere in zijn tekst vaak de manier toetst waarop zijn eigen leven kantelt in alle die andere levens. Jawel. Dat tijdsgewricht van daarnet. Ik hou van literatuur die daarmee te maken heeft. En ik wil best de eloquentie bejubelen waarmee de Dichter deze kanteling in zijn teksten beschrijft. Maar wanneer je deze kanteling in een stotter van zo'n jongere op het podium live uitgevoerd ziet, wordt reclame ook weer kunst. Dat kan. En dat is vijf."


Vindplaats: Roel Verniers : Lang leve de literaire reclameperformance

Woorduitleg: verbinding tussen (beender)delen
Woord 069 - gewricht - Vr 08/04/2005

donderdag, april 07, 2005

Woord 068lak
"Er waren een knal en een vlam opgetreden, hij had een hevige schok gekregen en er was meteen kortsluiting ontstaan. Buren in een naburige tuin waren toegesneld en hadden het lichtverschijnsel beschreven als een 'blauwe spuit van vuur'. Hijzelf was er van overtuigd, dat een laagje verweerde lak op de ogen van de schaar hem nog het leven had gered."Vindplaats: Werther Nieland, Gerard Reve bij Literair Nederland
Woorduitleg: oplossing of mengsel van harsachtige stoffen/maling...
Woord 068 - lak - Do 07/04/2005

woensdag, april 06, 2005

Woord 067madrigaal
"...ritmische verfijning en de intieme gevoelens in de gedichten van Petrarca. Pas in de 16e eeuw, met de opkomst van het nieuwe meerstemmige gezang: het madrigaal, werd Petrarca een hot issue. Zijn beeldrijke taal was kaasje voor de meesters van de nieuwe kunst en alle 366 gedichten uit Petrarca's Il Canzoniere werden gretig op muziek gezet door jongens als Arcadelt en Willaert..."

Vindplaats: Petrarca, Orlando di Lasso bij De Limburger
Woorduitleg: lyrisch (herders)gedicht/meerstemmig, expressief, niet-geestelijk lied...


Woord 067 - madrigaal - Woe 06/04/2005

Woord 066kamperfoelie
" Lonicera periclymenum
Menig meisje moest vroeger een bloeiend takje van de kamperfoelie haar kamer binnensmokkelen, want volgens de ouders hoorden die bloemen daar niet thuis. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor erotische dromen. En inderdaad wordt de kamperfoelie, al zo lang de mens kan schrijven, in teksten en gedichten genoemd als plant van de liefde vanwege de zoete nachtelijke geur. Geen wonder dat die ‘midzomernachtgeur’ gewild is bij de makers van zeep en parfum."


Vindplaats: Wilde kamperfoelie
Woorduitleg: een slingerplant

Woord 066 - kamperfoelie - Di 05/04/2005

maandag, april 04, 2005

Woord 065molsla

" Molsla is het brede, lange, gekrulde blad van de paardebloem. Ze worden gekweekt in een rozet. Deze slasoort heeft een bittere smaak en past prima bij gebakken spekjes. In Frankrijk is deze "pissenlit" bijzonder geliefd.
"

Vindplaats: Molsla bij Genieten van Vers.
Woorduitleg: jonge, ondergronds gebleekte paardenbloemsla

Woord 065 - molsla - Ma 04/04/2005

zondag, april 03, 2005

Woord 064mantelpakje

" Af en toe op een knopje gedrukt en een engel in een vlot KLM-blauw mantelpakje kwam aangevlogen met een heerlijk wijntje, cognacje of whisky, al naar gelang het tijdstip. Krantje, filmpje, overstapje in Memphis waar ‘good old Elvis' het gras aan de verkeerde kant bekijkt. Vijftig minuten later landden we in New Orleans, oftwel ‘Nieuw Orliens'. Moet je nagaan dat ik vroeger op de brommer van Vlaardingen naar Scheveningen reed om daar The Dutch Swing Collegeband of Pia Beck of al dat andere lekkers op swinggebied wat daar optrad te beluisteren en te bewonderen. En nu, landde ik, Bas van Toor, op de geweide grond van de Blues en Dixieland, samen met mijn moppie..."

Vindplaats: "Do you play the blues" bij Clownbassie
Woorduitleg: 2-delig dameskostuum van één stof

Woord 064 - mantelpakje - Zo 03/04/2005

zaterdag, april 02, 2005

Woord 063sinecure

" Als je't ons vraagt: ook niet echt een sinecure... Vijftien jaar bestaan in Vlaanderen! En dat nog uithouden ook! Daar moesten ze een beker voor geven. Poëzie en Vlaanderen, het blijft een lastige combinatie, een heuse onderneming... Met hoofdletter, een heel Gedoe... Maar hachelijk of niet... Behelpen of beredderen! Wat kan ons dat schelen. Door gaan we. Door!."

Vindplaats: Sinecure bij Arcadim in Arcadië
Woorduitleg: Sinecure: bezoldigd ambt zonder (veel) werk/geen lichte taak

Woord 063 - sinecure - Za 02/04/2005

vrijdag, april 01, 2005

Woord 062vis
" De Pinot Blanc is een frisse en fruitige wijn die zacht en rond overkomt. Het is een wijn die geschikt is voor elk moment. Heerlijk als aperitief, maar met zeker ook genoeg smaak en structuur om allerlei gerechten met vis en schelpdieren te begeleiden. Het is een mosselwijn bij uitstek."

Vindplaats: Vis en wijn bij www.tijdvoorvis.nl
Woorduitleg: een vis, geen vogel!

Woord 062 - vis - Vr 01/04/2005

Powered by Blogger