Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, december 30, 2005

Woord 299


kippenpotenRicardo Brey
07.10.2006 - 07.01.2007Het werk van Ricardo Brey (°1955, Havana) bestudeert de verhouding van de mens tot de natuur en de interactie tussen verschillende culturen, religies en culturele identiteit, waaronder zijn eigen Afro-Cubaanse wortels. Brey begon zijn carrière midden jaren zeventig met het maken van een soort 'vervalsingen' van historische geschriften van ontdekkingsreizigers. Op deze manier probeerde hij zijn geboorteland te bekijken vanuit het gezichtspunt van westerlingen. Vanaf de jaren tachtig maakte Brey ook sculpturen en installaties waar hij door een veelheid van uiteenlopende objecten te combineren verschillende culturen met elkaar in dialoog brengt. Uit zijn werk blijkt een complex netwerk van allusies en referenties. Individuele motieven, zoals vogels, krijgen een symbolische betekenis.
Zijn installaties, die hele ruimten vullen en een soort natuurgeweld suggereerden, vonden veel navolging onder jongere generaties Europese en Cubaanse kunstenaars. Zo bracht hij in een improviserend verband afvalmateriaal samen met resten van dieren, ging hij muren te lijf met pigment en voegde absurde, humoristische elementen toe in de vorm van bijvoorbeeld een zwenkende ventilator, voorzien van kippenpoten. In de loop van de jaren negentig was zijn werk te zien in tal van individuele en groepstentoonstellingen in een internationale context.

Vindplaats: Komende Tentoonstellingen in het Smak

Woord 299 - kippenpoten - vr 30/12/2005

Powered by Blogger