Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, december 27, 2005

Woord 295


dichtgetimmerd


"Bij stilte moet ik altijd aan stilzwijgen denken, aan verzwijgen. Ik kan mij er iets bij inbeelden als Rutger H. Cornets De Groot van een reactionaire agenda spreekt, of Marc Reugebrink deze uitlatingen (daarom niet noodzakelijk de mensen zelf, toch niet in hun zelfbewustzijn) als extreem-rechts omschrijft. Deze jonge dichters vluchten in elk geval: in een dichtgetimmerd klankspel, in mythologieën, in huiselijke gedichten met de rolluiken neer. Daarbij geldt dan de vraag of ze in hun stilte-eis nog wel naar de mening, de cultuur, de woordenschat van een ander willen, kunnen, durven luisteren. Want stilte proef je best alleen. Zonder die 6 miljard postmodernisten om je heen."

Vindplaats: Xavier Roelens in "Wat is het postmodernisme?" op zijn eneris.web-log - 15/12/2005

Woord 295- Dichtgetimmerd- ma 26/12/2005

Powered by Blogger