Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, december 17, 2005

Woord 286


wilt


Vraag: Is het hij wilt of hij wil?
Antwoord
Correct is: hij wil.

Toelichting
Bij de meeste werkwoorden krijgt de vorm van de tegenwoordige tijd voor de derde persoon enkelvoud de uitgang -t. De onregelmatige werkwoorden kunnen, zullen, mogen en willen zijn uitzonderingsgevallen, evenals het werkwoord zijn (hij is). De vorm voor de derde persoon enkelvoud is bij kunnen, zullen, mogen en willen gelijk aan die voor de eerste persoon: hij kan, hij zal, hij mag, hij wil.
In die delen van het taalgebied waar de uitgang -t vaak komt te vervallen (hij heef, hij blijf enz.), is wel eens sprake van verwarring en wordt de -t soms hypercorrect toegevoegd: hij wilt.

Zie ook
Je kan / kunt
Meldt / meld u aan
Naar verluid / verluidt
U heeft / hebt
Zoudt / zou u

Naslagwerken
ANS (1997) , p. 98

Vindplaats: Taaladvies, vraag 384.

Woord 286 - wilt - za 17/12/2005

Powered by Blogger