Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, december 15, 2005

Woord 284


missie


3Het is natuurlijk de vraag of het geschetste beeld een nastrevenswaardige situatie is, voor de mens en de poëzie. Het antwoord daarop van Inspecteur Lee van de Nova Politie luidt dat het niet alleen een nastrevenswaardige situatie is maar een noodzakelijke. Zijn geheime missie is nog immer dezelfde: de boodschap verspreiden dat wie wil overleven, de taal op neurofysiologisch niveau moet bekijken. Op het niveau van de zenuwcellen, in de chemische samenstelling van de mens ligt de mogelijkheid tot verandering en poëzie kan een instrument zijn om die verandering tot stand te brengen. “Prisoners of the Earth, come out” roept hij.3

Vindplaats: Neurofysiologie van de poëzie bij Arie Altena

Woord 284 - missie - do 15/12/2005

Powered by Blogger