Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, december 14, 2005

Woord 283


afstandMartin Veltman had twee dichtbundels gepubliceerd voordat hij de reclame in ging. Hij bedacht ' 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten' en claimde 'Heerlijk Helder Heineken', waar hij de beste papieren voor had. Samen met vormgever Nico Heij en marketingman Giep Franzen richtte hij in 1962 reclamebureau FHV op. FHV onderscheidde zich destijds van andere bureaus doordat copywriters, vormgevers en marketingmensen als eenheid aan een campagne werkten. FHV groeide snel en fuseerde in 1970 met het Amerikaanse BBDO. Veltman verzon de naam D'66 en verzorgde de promotie van de partij in de beginjaren.
Eind jaren zeventig nam Veltman, winnaar van vele creativiteitsprijzen, langzaam afstand van de reclame en ging weer gedichten schrijven. 'Reclame vulgariseert je ziel op den duur, je vervlakt. Gedichten zijn een alibi voor me om te bestaan.' Veltman schreef in vaste versvormen als sonnetten en vilanellen en koos daarmee voor de beperking, net als in de reclame.

Vindplaats: Een nieuwe lente een nieuw behang. Reclame en Litertuur in De Groene Amsterdammer van 13 september 1995

Woord 283 - afstand - woe 14/12/2005

Powered by Blogger