Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, november 19, 2005

Woord 258


zelfonderzoek


''Al zijn stukken, of ze nu groot of klein zijn, getuigen van zijn behoefte door te dringen in die zo verschillende dichterlijke werelden. Zijn motto daarbij is van Leonard Nolens: 'Wie plaats wil nemen in de stem van een ander, hij verandert in zichzelf.' Inderdaad, intensief poëzie lezen is een vorm van zelfonderzoek. Groenewegen heeft een ruim hart en kan veel dichters aan: onder anderen Ten Berge, Duinker, Geerds, D'haen, Spinoy, Insingel, Lucebert (mooi met diens schilderkunst gecombineerd), Stitou, Vegter, Brassinga, Oosterhoff, Wijnberg. Een heel scala waaruit blijkt dat poëticale vooringenomenheid hem vreemd is.''

Vindplaats: T. van Deel voor de bibliotheekinformatiedienst Biblion, over Overvloed van Hans Groenewegen, 13-10-2005.

Woord 258 - zelfonderzoek - Za 19/11/2005

Powered by Blogger