Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, november 16, 2005

Woord 255


prosopografieIn:
"De prosopografie als geschiedkundige methode of ‘hulpwetenschap’ is ontstaan op het einde van de 19 de eeuw en kreeg aanvankelijk vooral bijval uit klassieke en modernistische hoek. Pas in de jaren ’50 en ’60 van de 20 ste eeuw kwam de algemene doorbraak[2]. Deze methode leek de ultieme oplossing te bieden voor het aloude probleem, waarmee historici te kampen hadden, namelijk dat van de representativiteit. Aan de hand van individuele gevallen ging men vaak generaliseren, zonder dat deze conclusies werden gestaafd door bronnenmateriaal. De prosopografie vertrok echter van zoveel mogelijk bronnenmateriaal over zoveel mogelijk individuen en ging op zoek naar de gemeenschappelijke kenmerken van de bestudeerde populatie. Niet het individuele, anekdotische, maar wel het collectieve, gemeenschappelijke (afkomst, familie, studies, loopbaan,…) droegen dus wezenlijk bij tot een prosopografisch onderzoek."

Vindplaats: Pastoors tussen conservatisme en moderniteit -
Scriptie van Ophelia Ongena voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2004-2005. (www.ethesis.net)

Woord 255 - prosopografie - Woe 16/11/2005

2 Comments:

At 2/6/08 16:31, Blogger sirio vitore said...

Leuk dat ik autodidact de titel prosopografist heb verkregen door mijn eigen bewogen levenswandel in een Mohammedaanse & Christelijke & boedistische wijze te interpreteren. Google poetriedichtclub ( Op rijmelerij persoonlijk geschreven cultuur/natuur/karakatuur tot een beeldvorming in woord & beeld (rijm & of schilder/boetseer)
Ik, Siro Vitore Fictoor, heb dit pluspunt maar weet er geen munt uit te slaan..... ? Help me (liefst een juriste.)

 
At 11/1/09 22:04, Anonymous Anoniem said...

en siro vitore fictoor is je echte naam, sure.... kansloos?

 

Een reactie plaatsen

<< Home

Powered by Blogger