Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, oktober 30, 2005

Woord 238


schimmelIn:
" Voor Porta was de natuur bezield met leven en vruchtbaarheid: het slib van de Nijl bracht muizen voort, paarden verwekten wespen en horzels, en rood gekleurde padden ontstonden uit het bloed van een menstruatie. Porta's onderzoekingen hadden vaak een praktische strekking. Hij schreef bijzondere krachten aan inbeelding toe; daarom was het mogelijk de kleur van ongeboren dieren vooraf te bepalen door de moeder bij de verwekking naar een bepaalde kleur te laten kijken. Hij merkte op dat stalmeesters van die kennis gebruik maakten door kleurige tapijten in hun paardenfokkerijen op te hangen, naar gelang zij een schimmel of een roodbruine vos aan hun stallen wilden toevoegen. Een vrouw kon prachtige kinderen baren als er beelden van Cupido, Adonis of Ganymedes stonden opgesteld in de slaapkamer.

Vindplaats:
Een kronkelig bospad door de verbeelding bij "de Tweevoeter"

Woord 238 - schimmel - Zo 30/10/2005

Powered by Blogger