Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, september 19, 2005

Woord 197


biograafIn: " De eerste onderstreept de eenvoudige waarheid dat je als biograaf aan je held geen vragen mag stellen die in zijn tijd nog niet speelden. Anders gezegd: dat je geen inlegkunde gaat bedrijven door bijvoorbeeld te zeggen: daar- en daarover zou Alfrink, die immers zo progressief was (of zo conservatief), wel dit of dat gedacht hebben. Voltaire heeft in een van zijn historische werken geschreven dat de Franse kruisvaarders na de verovering van Constantinopel een bal hadden georganiseerd in de Aya Sofia."

Vindplaats: Alfrink, een biografie


Woord 197 - biograaf - Ma 19/09/2005

Powered by Blogger