Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, juli 19, 2005

Woord 171


partituurkarakter"In een aantal gedichten gaat Ouwens niettemin iets verder. Hij gebruikt dan een procédé dat én op de wijze van een partituur én als visuele markering fungeert. Nogal wat regels in Arcadia blijken uiterst kort te zijn; bijna steeds wordt er dan iets afgesloten: een zin, een strofe of het gedicht als geheel. Omdat de afsluiting ook op een andere wijze wordt aangegeven - door een punt, een strofegrens of de grens van het gedicht - fungeert de kortheid van de regel als extra visuele indicatie. [10] De lezer, die de kortheid aan ziet komen, weet misschien eerder dan anders het geval zou zijn geweest dat er een afsluiting volgt en wordt zich bewust van de gevolgen voor toonhoogte en tempo; met het partituurkarakter van een tekst is het procédé is in ieder geval niet strijdig. Dat blijkt al uit het feit dat het ook bij dichters als Lucebert en Campert in ruime mate voorkomt. In het licht van latere ontwikkelingen in het werk van Ouwens is het van belang te constateren dat dit procédé van de visuele afsluiting al in Arcadia een belangrijke rol speelt."

Ouwens' ruimte. De functie van het versregelwit van Arcadia tot Mythologieën - Gert de Jager - publicatiedatum 8 april 2002, artikelnummer 02.01 - In Neerlandistiek


Woord 171 - partituurkarakter - Di 19/07/2005

Powered by Blogger