Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, juli 15, 2005

Woord 167


taalvervlakking"Niet lang geleden raakte ik verstrikt in het woord depressief. Ik gebruikte het, maar zei er tegelijkertijd bij dat ik helemaal niet depressief was of wilde zijn, en dat het me tegen de borst stuitte dat ik me vereenzelvigde met een ziektebeeld, terwijl ik in feite probeerde een gemoedstoestand te beschrijven, waarvoor een ruime sortering van woorden ter beschikking staat, zoals bedroefd, verdrietig, terneergeslagen, moedeloos, bedrukt, somber. Kortom, ik betrapte mijzelf op een ernstige vorm van taalvervlakking. Zou die voortkomen uit de neiging om te kiezen voor een woord met extra gewicht, als een vorm van belangrijk maken, van aandacht trekken, of gewoon uit gemakzucht?"

Vindplaats: Zeg het met onkruid - in Weekly Residuum - Galerie Lieve Hemel
Woorduitleg: taalvervlakking/vervlakking van de taal

Woord 167 - taalvervlakking - Vr 15/07/2005

Powered by Blogger