Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, juli 10, 2005

Woord 162professie
"Als we kijken naar de verhalen van Mary Percy en Gertrude More zien we dat Gertrude perfect in dit profiel past. Zij was zeventien toen ze in het klooster aankwam. Mary Percy was betrekkelijk ouder (reeds 29), maar we moeten wel bedenken dat Mary reeds enkele jaren in andere kloosters had verbleven. Wat betreft de leeftijd van professie, moeten we ons tevreden stellen met enkel de gegevens uit Brussel aangezien deze in de lijsten van Kamerijk niet gegeven zijn. De gemiddelde leeftijd ligt hier iets hoger, namelijk op ongeveer 22 jaar. Dit is niet verwonderlijk aangezien de professie meestal een aantal jaren na de intreding in het klooster plaats vond. De jongste zuster die haar geloften aflegde was 16 jaar. De oudste te Brussel was reeds 52 jaar oud."

Vindplaats: De vrouwen achter het habijt
Twee Engelse benedictinessen ver van huis. De brieven van Mary Percy (1569-1642)en de biografie van Gertrude More (1606-1633) - Bieke Verhoelst
Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis - Academiejaar: 2002-2003 Katholieke Universiteit Leuven - Promotor: Prof. Dr. J. Verberckmoes
Woorduitleg: professie/beroep-betrekking

Woord 162 - professie - Zo 10/07/2005

Powered by Blogger