Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, juli 03, 2005

Woord 155metaaldetector
"25 april 2005
Er gebeurt hier op La Higuera niks en er gebeurt van alles. Gasten komen –op doorreis eventueel- en gasten gaan. Het is prachtig voorjaarsweer. Op zaterdagvond jongstleden heb ik voor het eerst in mijn leven een ceremonieel lint doorgeknipt samen met een vriend. Het markeerde de ingebruikneming van het huis in een belendend stadje van een gemeenschappelijke vriendin. Voor haar was het ‘t begin van een nieuw bestaan en wij, als lintenknippers, hebben een instrumentele, bemiddelende en emotionele rol gespeeld in haar proces op weg naar dit huis. Jan, een van de gasten hier bracht van zijn tocht met een metaaldetector langs ‘oude’ plekken [‘zwaaien’ noemt hij die zoek-handeling] een oude spaanse 10 cents-munt [0,1 peseta] van 1945 en een krant [die hij zomaar vond, zonder metaaldetector] van 23 juli 1943 mee. Een krant uit de ‘Franco-tijd’ met o.m. een opvallende foto van de duitse generaal von Rundstedt die samen met een turkse generaal ergens in Parijs op bezoek is. En op dezelfde pagina een foto van een amerikaans amphibievoertuig met amerikaanse soldaten op patrouille in Noord Afrika. Vermeld wordt ook nog dat het voertuig IN het water net zo snel rijdt als op het land. 62 jaar geleden en in de maand waarin ik wegens luiheid bleef zitten in de eerste klas van de hbs. Het lezen, nu, gaat gewoon door. Het schitterend gebrek [van Arthur Japin] heb ik uit. Mooi verhaal en met plezier gelezen. Ergens in de tweede helft van het boek wijdt hij enkele regels aan het verschil tussen ‘tolerantie’ en ‘acceptatie’. Wat, volgens hem, ligt bij de dreiging die het woord tolerantie lijkt in te houden. En ‘aanvaarding’ wat je meer bij acceptatie kunt voelen. De begrippen komen aan het eind weer terug als hij, vanuit het gezichtspunt van de hoofdfiguur, beschrijft hoe haar liefde voor de andere centrale figuur van invloed is geweest op het verloop van hun beider levens. Boeiend: af en toe proef ik er weer eens aan."

Vindplaats: 25 april 2005. Een dagboek (van Erik Ykema) op euronet
Woorduitleg: metaaldetector/toestel om metaal te ontdekken

Woord 155 - metaaldetector - Zo 03/07/2005

Powered by Blogger