Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, juli 02, 2005

Woord 153missienegertje
Twee jaar geleden werd op Klapstuk alles in gereedheid gebracht voor de presentatie van een nieuwe literaire boreling: Plaza Real. Door problemen met de subsidies bleven de beschuiten met muisjes uiteindelijk in de kast staan (Veto jaargang 24, nr. 26). De redaktie kreeg even later wel de kans om De Vlaamse Gids over te nemen. Erik Spinoy werd hoofdredakteur.
De Vlaamse Gids? Was dat niet het ledenblad van het liberale Willemsfonds? Het leek onverzoenbaar met de vooruitstrevendheid van het konsept van Plaza Real. Spinoy maakte zich ook die bedenking maar voorzitter Verhulst van de Stichting De Vlaamse Gids drukte hem op het hart dat er naar een ontzuiling gestreefd werd. Spinoy kon zijn oren amper geloven en knikte naar eigen zeggen "als een missienegertje nadat een hele buslading scholieren langs geweest was". We schrijven lente 1998.

Vindplaats: Het essay als intellektuele dildo. Literair tijdschrift Nieuwzuid voorgesteld op Klapstuk
Woorduitleg: missienegertje/beetje beduimeld begrip voor een licht achteruitgestelde figuur

Woord 153 - missienegertje - Vr 01/07/2005

Powered by Blogger