Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, juni 26, 2005

Woord 148inscriptie

- In 1966 vindt Manfred Metcalf een steen in de staat Georgia die voorzien is van een inscriptie die veel lijkt op het oude schrift van het eiland Kreta.
- In het begin van de 20ste eeuw vindt Bernardo da Silva Ramos, een Braziliaanse rubbertapper die werkzaam is in het Amazone gebied een grote hoeveelheid stenen waarop meer dan 2000 oude geschriften over de "Oude Wereld" staan.
- Nabij Rio de Janeiro, op een 90 meter hoge rots staat een inscriptie die luidt als volgt: "Tyre, Phoenicië, Badezir, Eerstgeborene van Jethbaal...". Deze inscriptie stamt uit de 9de eeuw v.Chr.
- Nabij Parahyba in Brazilië is een Phoenicische inscriptie gevonden waarvan de gedeeltelijke vertaling luidt als volgt: "Wij zijn zonen van Kanaän uit Sidon, de stad van de koning. De handel heeft ervoor gezorgd dat we op dit verlaten strand zijn geworpen. Een land dat bestaat uit bergen. We hebben een jongeling aan de verheerlijkte goden geofferd in het 19de jaar van Hiram, onze machtige koning. We zijn in Ezion-Geber aan boord gegaan en zijn de Rode Zee opgevaren met tien boten. Wij zaten twee jaar op zee terwijl we rond het land voeren dat aan Ham (Afrika) toebehoorde. We werden door een storm gescheiden (letterlijk: "door de hand van Baal"). Zodoende zijn we hier belandt, twaalf mannen en drie vrouwen, op een ...kust die ik, de Admiraal, nu bestuur. Ik hoop dat de goden en godinnen ons spoedig zullen verlossen.
- De Steen van Kensington werd ontdekt in Kensington, Minnesota in 1898 en er staat een inscriptie op die een expeditie van Noormannen naar de binnenlanden van Noord-Amerika beschrijft. Men schat dat deze expeditie rond 1300 heeft plaats gevonden.

Vindplaats: Historische mysteries: oude bezoekers in Amerika
Woorduitleg:inscriptie: inschrift/opschrift in hard materiaal

Woord 148 - inscriptie - Zo 26/06/2005

Powered by Blogger