Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, juni 17, 2005

Woord 139vagebond

"Individualistisch dichter uit de school van Kloos, een der voornaamste uit de Generatie van 1910. Verzen, 1911, natuur- en minnedichten. Ook in zijn volgende bundels De Belijdenis in de Stilte, 1913, Voorbij de Wegen, 1920, De Wilde Kim, 1925, Een Winter aan Zee, 1937, keert hij zich af van de materialistische wereld; eenzaamheid uit zich in al zijn gedichten. Zo in De Vagebond:

Zij wikken en wegen
hun geld en hun god,
en kanten zich tegen
mijn vluchtiger lot,
omdat ik mijn handen
en oogen leeg
door hunne landen
omdroeg, en zweeg.

Schrijver ook van prozaverhalen: Deirdre en de Zonen van Usnach, ontleend aan de Keltische mythologie, 1920. Studie over den dichter Leopold, 1926. Vertaalde Koning Lear 1913 en Richard III van Shakespeare, 1929. ..."

Vindplaats: Roland Holst bij Dbnl
Woorduitleg: vagebond/landloper

Woord 139 - vagebond - Vr 17/06/2005

Powered by Blogger